image

TH02_61 - ป.4 - ป.5 เล่ม 1 (61)

3,100 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
*ควรผ่านคอร์ส พื้นฐานหลักภาษาประถม มาก่อน

รายละเอียดคอร์ส
มาตราตัวสะกด , คำที่มีสระอะประสม , คำที่ไม่มีสระอะประสม , คำที่ออกเสียงออ , คำที่สะกดด้วย ร , การเลือกใช้ถ้อยคำให้ถูกความหมาย , การอ่านไม้ยมก , ประโยค , ประโยคความเดียว , ประโยคความรวม , ประโยคที่มีส่วนขยาย , ประโยคที่มีคำเชื่อม , การอ่านประกาศ , การโฆษณา , การอ่านเรื่องสั้น , การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่และแผนภูมิ , กระบวนการเขียน , การเขียนรายงาน , การเขียนโทรเลข , การจดบันทึกความรู้ , การเขียนและอ่านเครื่องหมายวรรคตอน , การอภิปรายซักถาม , การเขียนบัตรอวยพรและบัตรเชิญ , การเขียนเรียงความ , การประชุมกลุ่มย่อย , การยกตัวอย่างประกอบการพูดหรือการเขียน , การเขียนเรื่องจากจินตนาการ , การฟังสิ่งบันเทิงจากสื่อมวลชน , คำที่มีความหมายโดยนัย , สำนวน , สุภาษิต , อักษรนำ , คำพ้องเสียง , บรรยาย-พรรณนา , คำภาษาอังกฤษในภาษาไทย , กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ , กลอน ๖ , กลอนบทละคร 
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/10
ม้วนที่ 2/10
ม้วนที่ 3/10
ม้วนที่ 4/10
ม้วนที่ 5/10
ม้วนที่ 6/10
ม้วนที่ 7/10
ม้วนที่ 8/10
ม้วนที่ 9/10
ม้วนที่ 10/10
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูลิลลี่
นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ด.ช.ปัณณสิทธิ์ นาคปลัด
06/11/2019 19:57

pio

image
วรินทร ชุมเกษียร
01/11/2019 20:40

ดีมาก

image
ปณิชญา โล่ห์เลขา
11/10/2019 13:37

สอนดี สอนเข้าใจ นำไปใช้มาก

image
ณัฐลักษณ์ ชาตา
24/08/2019 11:15

ฃอบเวลาครูสอนมากครับ

image
วันชนะ บุนนาค
23/04/2019 13:28

สนุก

image
พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์
22/04/2019 18:25

เยี่ยมครับ

image
รุ่งไพลิน อิทธิศิริเวทย์
16/04/2019 20:16

ขอเวลาในการดูมากกว่านี้

image
ชนัชศิตาษ์ ห้าวหาญ
23/12/2018 15:54

คุณครูสอนดีมากๆค่ะ

image
อริสา ผลิตวานนท์
12/12/2018 17:56

สนุกมากๆคะ

image
ปรัชญ์วิรุฬ เพทัย
23/10/2018 17:20

fu

image
ธิษณ์ทักษ์ สมานุหัตถ์
23/10/2018 14:03

โอเคครับ

image
คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา
05/10/2018 13:30

...

image
ฐปนวรรธน์ วงศ์แย้ม
26/08/2018 11:39

สอนเข้าใจง่าย สอนดี

image
ณัฐพัชร์ สิทธิสมบัติ
24/04/2018 09:47

ดี

image
วศิน แก้วมรกต
14/03/2018 11:04

ดีครับ