image

TH02_61 - ป.4 - ป.5 เล่ม 1 (61)

3,700 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
มาตราตัวสะกด , คำที่มีสระอะประสม , คำที่ไม่มีสระอะประสม , คำที่ออกเสียงออ , คำที่สะกดด้วย ร , การเลือกใช้ถ้อยคำให้ถูกความหมาย , การอ่านไม้ยมก , ประโยค , ประโยคความเดียว , ประโยคความรวม , ประโยคที่มีส่วนขยาย , ประโยคที่มีคำเชื่อม , การอ่านประกาศ , การโฆษณา , การอ่านเรื่องสั้น , การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่และแผนภูมิ , กระบวนการเขียน , การเขียนรายงาน , การเขียนโทรเลข , การจดบันทึกความรู้ , การเขียนและอ่านเครื่องหมายวรรคตอน , การอภิปรายซักถาม , การเขียนบัตรอวยพรและบัตรเชิญ , การเขียนเรียงความ , การประชุมกลุ่มย่อย , การยกตัวอย่างประกอบการพูดหรือการเขียน , การเขียนเรื่องจากจินตนาการ , การฟังสิ่งบันเทิงจากสื่อมวลชน , คำที่มีความหมายโดยนัย , สำนวน , สุภาษิต , อักษรนำ , คำพ้องเสียง , บรรยาย-พรรณนา , คำภาษาอังกฤษในภาษาไทย , กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ , กลอน ๖ , กลอนบทละคร 
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/10
ม้วนที่ 2/10
ม้วนที่ 3/10
ม้วนที่ 4/10
ม้วนที่ 5/10
ม้วนที่ 6/10
ม้วนที่ 7/10
ม้วนที่ 8/10
ม้วนที่ 9/10
ม้วนที่ 10/10
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูลิลลี่
นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
สิรภพ อริยอาภากุล
12/08/2020 11:02

ok

image
ฐิตาภา วงษ์วรรณ์
12/08/2020 08:37

สอนดีมากเลยค่ะ

image
วริศรา แสนโสดา
07/08/2020 13:54

ควรตัดคริบให้ดีกว่านี้นิดหนึ่งนะค่ะ

image
เอกวิชา ทองทิพย์
27/07/2020 13:02

ไ/

image
ดีวิน แสนผล
08/07/2020 09:45

ดีมาก

image
ชญาดา ปรางค์สันติกุล
02/07/2020 09:03

ดีมาก

image
ชัชชัย วรรณ?สิงห์?
19/06/2020 20:10

สอนดี?เข้า?ใจ?ง่าย

image
ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ล้อทวีรักษ์
06/06/2020 13:07

ดีมากค่ะ

image
ธณัชนันธ์ กัญญากุลวรรัตน์
02/06/2020 10:24

สนุกมากค่ะ ชอบครูลิลลี่ค่ัะ

image
Ananya Heyrman
17/05/2020 15:39

good

image
กฤตวัฒน์ จองบุญวัฒนา
15/05/2020 20:03

toto

image
อภิชญา ผลิตวานนท์
15/05/2020 08:02

ดี

image
นันท์นภัส ถิรบัณฑิตวงศ์
06/05/2020 15:24

สอนเข้าใจง่ายและสอนสนุกค่ะ

image
ด.ช. กฤษศิริ กาญจนนิธิ
02/05/2020 15:41

very good

image
สิรภัทร โกฏิปภา
02/05/2020 09:37

สอนดีครับ

image
ธนัญญา นันทชัยโสภณ
29/04/2020 12:20

น่าจะเป็นเทปอัพเดทปัจจุบัน

image
ภัคพิชา ลิ้มจิรภัทร
23/04/2020 21:05

สนุกมากเลยค่ะ

image
ภัทรกร ไพศาลภัทรินทร์
21/04/2020 15:04

สนุกมากค่ะ

image
คริษฐ์ เอกอุดมสิน
18/04/2020 11:08

ไม่มีครับ

image
ยศวินท์ โกไศยกานนท์
17/04/2020 20:59

ดี

image
อัณณ์ณัฐพณณ์ อภิชัยเจริญวงศ์
16/04/2020 13:33

สนุกมากค่ะ

image
พัชร์ณัฐ กาญจนธำรงค์กูล
15/04/2020 15:32

ครูลิลลี่ สอนสนุก เข้าใจง่าย ขอบคุณนะค่ะ

image
ขวัญวรินท์ รุ่งเรืองศิริพันธ์
14/04/2020 16:30

ไม่มี

image
ก้องกษิดิ์ จันทรัศมี
14/04/2020 09:17

ทำต่อไปนะครับ ครูสอนดีมากครับ

image
รชนัฐ เลิศวรวิวัฒน์
13/04/2020 17:13

สอนสนุกมากครับ

image
ภูรินท์ ปรียงค์
01/04/2020 15:16

ok

image
นัทธมน ศรีสุวรรณ
24/03/2020 15:18

สนุก

image
ปัณณวัฒต์ สิริชัน
13/03/2020 12:23

เข้าใจง่าย

image
สรวิช รินทรวิฑูรย์
06/03/2020 18:25

ครูลิลลี่สอนสนุกและดีมากๆเลยครับ

image
พรหมพิริยะ สุจิรัตน์
05/02/2020 19:22


image
นวภัทร มิตรจิต
21/12/2019 16:10

ก้ดีครับ

image
พิมพ์มาดา มาสิริวิโรจกุล
16/12/2019 10:22

คอร์สนี้สอนดีค่ะ

image
ด.ช.ปัณณสิทธิ์ นาคปลัด
06/11/2019 19:57

pio

image
วรินทร ชุมเกษียร
01/11/2019 20:40

ดีมาก

image
ปณิชญา โล่ห์เลขา
11/10/2019 13:37

สอนดี สอนเข้าใจ นำไปใช้มาก

image
ณัฐลักษณ์ ชาตา
24/08/2019 11:15

ฃอบเวลาครูสอนมากครับ

image
วันชนะ บุนนาค
23/04/2019 13:28

สนุก

image
พุฒินันทน์ ศรีเพ็ญแสงพงษ์
22/04/2019 18:25

เยี่ยมครับ

image
รุ่งไพลิน อิทธิศิริเวทย์
16/04/2019 20:16

ขอเวลาในการดูมากกว่านี้

image
ชนัชศิตาษ์ ห้าวหาญ
23/12/2018 15:54

คุณครูสอนดีมากๆค่ะ

image
อริสา ผลิตวานนท์
12/12/2018 17:56

สนุกมากๆคะ

image
ปรัชญ์วิรุฬ เพทัย
23/10/2018 17:20

fu

image
ธิษณ์ทักษ์ สมานุหัตถ์
23/10/2018 14:03

โอเคครับ

image
คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา
05/10/2018 13:30

...

image
ฐปนวรรธน์ วงศ์แย้ม
26/08/2018 11:39

สอนเข้าใจง่าย สอนดี

image
ณัฐพัชร์ สิทธิสมบัติ
24/04/2018 09:47

ดี

image
วศิน แก้วมรกต
14/03/2018 11:04

ดีครับ

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00