image

HH01_05 - ภาษาจีนมาตรฐาน 5

3,600 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 5 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
 • วันต่างๆของสัปดาห์
 • โครงสร้างของสัปดาห์ เช่น สัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้า สัปดาห์ที่แล้ว
 • โครงสร้างของวัน เดือน ปี เช่น วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวาน เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนที่แล้ว ปีนี้ ปีหน้า ปีที่แล้ว
 • ลำดับการเรียงของเวลา วัน วันที่ เดือน ปี ในภาษาจีน
 • การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่
 • อุณหภูมิและสภาพอากาศ
 • ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • การสะกดเสียงและสรุปกฎทั้งหมดของพินอิน
 • การสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนผ่านมา ทั้งคำศัพท์ โครงสร้าง ประโยค และไวยากรณ์
 • การเสริม 35 ประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน จากศัพท์ใหม่และเนื้อหาที่เรียนผ่านมา

ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การใช้คำต่างๆ
  • 得 (เกริ่นนำระดับความรู้สึก เช่น ดีใจจน...)
  • 随便 (แล้วแต่ / ตามสบาย)
  • 不得了(...จนไม่ไหวแล้ว)
 • ความแตกต่างของคำว่า 时间/ 时候/ ...的时间/ ...的时候
 • การใช้คำตั้งคำถามในรูปแบบประโยคบอกเล่า เช่น 谁、哪儿、什么
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/10
ม้วนที่ 2/10
ม้วนที่ 3/10
ม้วนที่ 4/10
ม้วนที่ 5/10
ม้วนที่ 6/10
ม้วนที่ 7/10
ม้วนที่ 8/10
ม้วนที่ 9/10
ม้วนที่ 10/10
image ผู้สอน
หงหล่าวซือ
เป็นคนเชื้อสายจีน สัญชาติฝรั่งเศส จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Université de Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส ด้านกฎหมาย (Droit et Science Politique)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
มงคล จิรพรทวีกุล
10/04/2019 10:43

ขอบคุณ หงหล่าวซือ ที่ได้ผลิตตำราคุณภาพ บวกกับท่านได้ให้ความเอาใจใส่ในการสอน ทำให้เหล่าผู้เรียนได้รับโอกาสที่ดี ในความเห็นผม เป็นตำราที่มีมาตราฐานและมีคุณภาพมากๆ ต้องขอบอกว่าทำได้ดีมากๆครับ

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00