image

BI15 - ความถนัดแพทย์

5,800 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
18 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
อธิบายเนื้อหาที่ออกสอบทั้ง 3 ส่วน พร้อมทั้งฝึกทำข้อสอบ

  • IQ หรือเชาว์ปัญญา ความสามารถในการคำนวณ การจับใจความ สังเคราะห์และคิด อย่างมีจิตวิญญาณ
  • จริยธรรมแพทย์
  • เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/6
ม้วนที่ 2/6
ม้วนที่ 3/6
ม้วนที่ 4/6
ม้วนที่ 5/6
ม้วนที่ 6/6
image ผู้สอน
ครูพี่หมออร
แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล (เกียรตินิยม อันดับ1)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
พงษ์พล อาภาศรีทองสกุล
08/03/2019 14:10

โจทย์เยอะดีครับ

image
ฐานภูมิ์ มั่นคงโตพันธุ์
08/03/2019 09:06

พี่ตังสอนโอเคเลยครับ พี่อรก้เหมือนกันครับ

image
พรพิลาส พงษ์สุวรรณ
15/02/2019 21:28

ยังมีเฉลยที่อธิบายไม่ค่อยเข้าใจ