image

PP18_60 - Gifted Sci Level 1 : ชีววิทยา (60)

5,400 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
ฝึกการคิดวิเคราะห์ตามแนวกำเนิดวิทย์ และมหิดลวิทยานุสรณ์ เฉพาะที่เกี่ยวกับเนื้อหาสอบเข้าม.4 ในส่วนของชีววิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบได้จริง

- เซลล์โครงสร้างและหน้าที่, อาณาจักรสิ่งมีชีวิต, ระบบร่างกายมนุษย์, การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์
จำนวนม้วน
PP18 Gifted Sci Level 1 : ชีววิทยา (60)(1)
PP18 Gifted Sci Level 1 : ชีววิทยา (60)(2)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(3)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(4)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(5)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(6)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(7)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(8)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(9)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(10)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(11)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(12)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(13)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(14)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(15)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(16)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(17)
Gifted Sci Level 1:ชีววิทยา(60)(18)
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
TIN BOONMEE
07/07/2019 19:27

D

image
พิสิษฐ์ แท้ประสาทสิทธิ์
29/04/2019 17:41

ด๊

image
วรันธร ปัทมมงคลชัย
06/03/2019 09:28

ดีค่ะ

image
กิรรา ว่องนิติธรรม
13/10/2018 21:27

ครูสอนดีมากเลยค่ะ

image
ลาภิศ ศรีวรลักขณา
10/10/2018 11:08

อาจารย์สอนดีมากครับ สอนสนุก และเข้าใจครับ

image
ดช วรภัทร วรธรรมไพศาล
09/10/2018 11:37

สอนสนุก แต่เนื้อหาลึก ไม่ค่อยเข้าใจ

image
ภาวิต จันทร์แสง
26/05/2018 21:02

สนุก

image
ธิดารัตน์ พลธร
18/05/2018 20:02

ครูพูดเร็วไปบางทีตามหน้าไม่ทันค่ะ แต่โดยรวมถือว่าได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยค่ะ

image
ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ
11/05/2018 13:07

ดี

image
ฐิตา วนะภูติ
09/05/2018 15:01

d

image
ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิข
17/04/2018 11:29

ดีครับ

image
ณฐกร เตชะพงศธร
07/03/2018 08:45

o

image
ภาณุวิชญ์ วินัยชาติศักดิ์
03/02/2018 10:30

ดีมากครับ

image
นรินทร์สิรี กุลมาดารัตน์
27/01/2018 09:53

ดี

image
ยศวัจน์ ตั้งตระกูลวงศ์
16/11/2017 18:19

ดีดี

image
ปารมี ธรรมกุลางกูร
21/10/2017 08:55

-