image

TH15_62 - ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (62)

3,300 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 9 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
* ควรผ่านคอร์ส พื้นฐานหลักภาษามัธยม มาก่อน

รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรมที่เรียกว่าก้าวหน้า , กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี , การใช้ภาษาประหยัด , คิดดีก็ได้บุญ , พรที่สัมฤทธิ์ , กาพย์เพราะเสนาทำนอง , บทพากย์เอราวัณ , อิศรญาณภาษิต , กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน , ย่ำแดนมังกร , มือนั้นสีขาว , เปิงสงกรานต์ , กาพย์ยานี , โวหาร , ลักษณนาม , ชนิดประโยค , สะกดคำ , สำนวน , สุภาษิต , รูปวรรณยุกต์ , ระดับภาษา , โคลงสี่สุภาพ , คำเป็น , คำตาย , จดหมายธุรกิจ , กลุ่มคำ , ฉันทลักษณ์ , คำพ้อง , ตัวการันต์ , ประวิสรรชนีย์ , 
ราชาศัพท์ (ต่อ) , สมาส-สนธิ (ต่อ) , บาลี-สันสกฤต (ต่อ)
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/15
ม้วนที่ 2/15
ม้วนที่ 3/15
ม้วนที่ 4/15
ม้วนที่ 5/15
ม้วนที่ 6/15
ม้วนที่ 7/15
ม้วนที่ 8/15
ม้วนที่ 9/15
ม้วนที่ 10/15
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูลิลลี่
นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
มาติกา สุจริตสัญชัย
16/10/2019 19:52

ได้ความรู้และสนุกมากค่ะ

image
พิสชาภา กรวิภาสเรือง
16/10/2019 14:49

ครูลิลลี่สอนดี เข้าใจง่าย สนุกสนานเหมือนเดิมค่ะ

image
ธฤษิดา เนียมนามธรรม
12/10/2019 14:13

ดีค่

image
สิรวรรธก์ มังกรแก้ว
05/10/2019 22:41

,.

image
จิรัชญา ทองมา
05/10/2019 11:28

ครูสอนดีมาก

image
สันชนา หิรัญไกรลาส
03/10/2019 13:27

ได้รับความรู้เพิ่มเติม นอกจากเนื้อหาภาษาไทยมากกว่าคอร์ส1

image
นภัสศิริ พงศ์ประสบชัย
02/10/2019 13:46

สอนดีค่ะ

image
พราวพรรณ วงศ์สาวาส
29/09/2019 11:07

ดีมากคะ

image
เจนตา วงศ์เลิศสกุล
24/09/2019 14:29

ดีมากค่ะ

image
พิรญาณ์ ไทยถิรโจน์
22/09/2019 12:16

เรียนสนุกมากค่าา

image
ทักษอร ณ เชียงใหม่
17/08/2019 12:28

ครูลิลลี่สอนดีมากๆค่ะ เรียนแล้วเพลินมากๆ ไม่เครียดเลย รู้เรื่องมากๆด้วย ขอบคุณคุณครูมากๆนะคะ

image
ภัทรนันท์ ศรีสถาพร
17/08/2019 09:10

ครูลิลลี่สอนสนุก ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้ทบทวนบทเรียนเก่าๆ และยังได้แนวทางในการทำข้อสอบที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสนามสอบค่ะ

image
ตฤณ ติวิรัช
15/08/2019 19:09

very good

image
ช่อกิ่งกานต์ สิรกุลจิรา
25/05/2019 01:08

มีประโยชน์ในการสอบ สอนเข้าใจดีมากคร่ะ

image
พริมา เวศม์วิบูลย์
20/05/2019 08:59

ดีค่ะ

image
ปวร สุวรรณไตร
18/05/2019 15:19

l

image
ตะวัน บวรสิริเกษม
13/05/2019 09:31

สอนดีมากเลยครับ

image
สรัญญาดา จิตรรุ่งเรือง
12/05/2019 14:01

good

image
กรวัชร คุปต์นิรัติศัยกุล
24/03/2019 00:15

ครูพูดไม่เพราะอ่ะ เรียกเด็กๆว่า แก

image
ชนิกานต์ จตุรานนท์
09/03/2019 05:23

ดีมากเลยค่ะ

image
ฑิมพิกา กันธิยะ
08/03/2019 13:30

-

image
ญาณิศา อุ่นสุข
06/03/2019 21:30

good

image
คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา
04/03/2019 23:20

ดี

image
วรารัตน์ นกออก
03/03/2019 22:41

good

image
ภูมิพัฒน์ ปิติพิมลวัฒน์
03/03/2019 16:34

เนื้อหาดีมาก

image
Pachlita Sirithakulpong
01/03/2019 21:51

ดีมากค่ะ

image
สลิลทิพย์ บุญสอน
28/02/2019 14:16

ดีค่ะ แต่เรียนที่บ้านแล้วไฟล์มันไม่ต่อกันบ้าง

image
โปรดปราน ตุ่มทอง
27/02/2019 21:47

fu

image
พิมพ์มาดา เอี้ยวซิโป
25/02/2019 23:25

/

image
ภัคจิรา ฉิมวงษ์
25/02/2019 17:52

คุณครูสอนดีมากค่ะ เข้าใจทุกเรื่องเลย หนูจะตั้งใจสอบให้ได้นะคะ

image
ณรัญญา สุวรรณภาพ
25/02/2019 15:49

ดีมากค่ะ สนุก เข้าใจดี

image
เขมิกา ไวพ่อค้า
09/02/2019 15:31

ครูลิลลี่นาสรักมากเลยค่ะ!

image
ชนัญดา กสิวัฒน์
09/02/2019 00:32

ครูลิลลี่สอนดีมากค่ะ

image
ด.ช.ภูรินท์ แซ่อึ้ง แซ่อึ้ง
31/01/2019 17:12

trust me, I can make you dream come trueee

image
เฉลิมพงศ์ ตุ้มทอง
25/01/2019 19:34

ดีมากเลยคับ ข้อสอบเข้มข้นมาก ชอบคอร์สนี้มากคับ

image
อภิตนา คูหิรัญญรัตน์
25/01/2019 10:26

-

image
ณภัทร จันทร์หอม
23/01/2019 19:32

-

image
สุพิชา กิจปิลันธ์กรกุล
16/01/2019 19:22


image
ชโนชา ใหลตระกูล
12/01/2019 13:04

-

image
ภูริชญา อารีสงเคราะห์กุล
11/01/2019 17:40

ดีมาก

image
ปอรชต์ สร้อยแสง
07/01/2019 12:51

ชอบมากๆเลยค่ะ จากไม่ชอบภาษาไทยมาก่อน พอมาเรียนแล้วรู้สึกดีกับวิชานี้ขึ้นมาเลย

image
ธนาเมศฐ์ วัฒนสถิตย์โชติ
03/01/2019 20:06

good

image
ทะเล คงควร
02/01/2019 15:55

ดี

image
ศิริวรรณ ศรีวาณิชย์โรจน์
30/12/2018 23:53

สอนดีมากค่ะ

image
พรรณพัฐฑ์ บุตรเสรีชัย
29/12/2018 13:30

ดีมากค่า

image
ปวริศร์ ปั้นอุดม
14/12/2018 19:20

-

image
สิริวัฒน์ วัฒนะ
14/12/2018 19:19

ดีครับ

image
กณวรรธน์ อังอนันตระกูล
05/12/2018 23:10

คุณครูสอนเข้าใจมาก รู้สึกชอบภาษาไทยมากขึ้น

image
รวินันท์ หยกชฎาธาร
05/12/2018 12:33

สอนดีมากๆค่ะ

image
ณิชา ธัชศฤงคารสกุล
30/11/2018 20:39

อาจารย์สอนดีค่ะ

image
จิดาภา ขำเจริญ
26/11/2018 15:55

ดีมากค่ะ เรียนในห้องเรียนรู้เรืองขึ้นมากค่ะ

image
วันวิสาข์ เหลืองนฤมิตชัย
10/11/2018 11:45

เรียนเข้าใจ

image
มุกตาภา ทิพพานนทกูล
08/11/2018 20:04

ดีมากๆ ชอบมากๆค่ะ ครูสอนดีมากๆเลยค่ะ รู้สึกได้อะไรเยอะจากครู

image
ญาณิศา ลิมปวัฒนภูมิ
06/11/2018 19:39

ครูลิลลี่สอนดีมากเลยค่ะ เข้าใจง่ายและสอนสนุกมากค่ะ

image
สาธิตา อัศวธีรากุล
05/11/2018 19:53

ดีค่ะ

image
สุพิชญา ฉันทวรวัฒน์
29/10/2018 23:18

ดีค่่ะ

image
ชญาณิศา จิรวัฒนานุศาสน์
29/10/2018 20:56

สอนดีมากๆค่ะ

image
เพ็ญญาพิชญ์ สุดสม
25/10/2018 09:53

เรียนสนุกมากค่ะ คุณครูทำให้อยากเรียนวิชาภาษาไทยทุกวัน

image
นรุตม์ อิสสระวิทย์
23/10/2018 19:19

.

image
ชนชาญ ลัคนากูร
23/10/2018 15:38

very good

image
พริม เจริญสกุลวงค์
21/10/2018 15:02

ดีมากๆเลยค่ะ

image
ด.ญ.ณัฐกฤติยา วิจิตร
16/10/2018 13:35

fgjvbn

image
นนทัช ชัยจำรูญพันธ์
03/10/2018 21:34

fu

image
กวินลักษณ์ จิตรานุวัฒน์กุล
02/10/2018 11:06

เนื้อหาดี สอนสนุกดีค่ะ

image
รินรดา ใหลสกุล
02/10/2018 10:36

เนื้อหาและเทคนิคเข้มข้นดี

image
ปลายฟ้า ภาตะนันท์
19/09/2018 18:30

ดี

image
พรพอดี ชุมเกษียร
01/09/2018 23:20

ดีมกค่ะ

image
สุญาดา สุกฤตานนท์
29/05/2018 08:56

สอนดีมากค่ะ

image
แพรฟ้า สุธีวีระขจร
27/05/2018 10:32

ดีค่ะ

image
ญานิกา เตียวัฒนรัฐติกาล
10/05/2018 22:25

สสนุก

image
พิชามญชุ์ อินทร์เพ็ชร
11/04/2018 10:46

สอนสนุกค่ะ สูตรครูลิลลี่ในการจำดีมากค่ะ

image
เอกจีระ ศักดิ์อนุชาต
22/03/2018 11:42

กำหนดเวลาน้อยไปนะครับ

image
เปมิศา ไชยปัญหา
20/03/2018 19:59

คุณครูสอนดีค่ะ

image
สิริวลัญช์ เปี่ยมเจริญ
18/03/2018 15:03

`

image
ปรัชญ์ เรืองพีระกุล
17/03/2018 09:26

ชอบคอร์สสองมากๆครับ ได้เจอโจทย์เยอะๆหลายแนว

image
Krittin Chaowakarrn
08/03/2018 09:30

...

image
บุณณดา ลิ้มจิตสมบูรณ์
06/03/2018 10:56

ดี

image
อธิษธา บากุ๊ส ปรียอซูซีลอ
04/03/2018 07:48

เป็นคอร์สที่ให้ทำโจทย์ที่เหมือนการสอบเตรียมอุดมฯ แต่ไม่น่าเบื่อ สนุก สอนเข้าใจทุกอย่าง ชอบมากครับ

image
ญาณิน เรืองจินดาประชา
25/02/2018 16:41

*+6+

image
พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง
23/02/2018 10:08

ชอบค่ะ

image
ปรียากร จิวากานนท์
16/02/2018 15:52

ดีมากเลยค่ะ

image
ทัตเทพ อภิมันตากุล
16/02/2018 14:27

-

image
สุกฤตา ตั้งธีรวรรณ
31/01/2018 16:14

-

image
ศุภากร ปาละวงศ์
27/01/2018 23:31

ขอบคุณครูลิลลี่มากเลยครับ

image
ณิชาวีร์ จินดามณีรัตน์
26/01/2018 18:08

good

image
ปยุต ศิริอมรเทพ
23/01/2018 16:39

ดีมาก คับสอนสนุเป็นกันเองมากๆ

image
ด.ญ. เมษินี อภิกุลชาติกิจ
20/01/2018 14:48

ครูลิลลี่สอนสนุกมากๆค่ะ

image
นางสาวณภชา ตันติสิทธิพร
19/01/2018 20:22

สอนดีมากเลยค่ะ สนุกมากๆเลยค่า รักครูลิลลี่

image
ศุภณัฏฐ์ ลีลาเรืองเเสง
02/01/2018 11:58

คอร์สมีเนื้อหาที่ดี

image
สลิลลา ครุฑาโรจน์
09/12/2017 21:23

ครูลิลลี่สอนเข้าใจมากเลยค่ะ เรียนแล้วสนุก ไม่เครียดด้วยค่ะ