image

PP13_60 - แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)

4,800 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
34 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • การค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดาราศาสตร์
  • ทฤษฎีการกำเนิดเอกภพ รูปร่างของเอกภพ
  • ประเภทและรูปร่างของกาแล็กซี่
  • การจำแนกตำแหน่งต่างๆ ของวัตถุบนฟ้า, ระบบเส้นขอบฟ้า, ระบบเส้นศูนย์สูตร, ระบบสุริยะวิถี, ระบบกาแลกติก, ระยะเชิงมุม,พิกัดภูมิศาสตร์, การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า, สุริยะวิถี(Ecliptic)
  • กลุ่มดาวฤกษ์ที่น่าสนใจ, หลักการค้นหาดาวเหนือจากกลุ่มด่วต่างๆ และดาวจักรราศี
  • กำเนิดระบบสุริยะ, ดาวเคราะห์และเทห์วัตถุในระบบสุริยะ 
  • ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
จำนวนม้วน
PP13-แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(1/15)
PP13-แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(2/15)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(3)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(4)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(5)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(6)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(7)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(8)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(9)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(10)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(11)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(12)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(13)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(14)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(15)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(16)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(17)
แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60)(18)
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ์
20/03/2019 09:27

ffffffff

image
ญาณิศา ดำรงธรรมวัฒนา
26/02/2019 18:31

การออกต้องกดเยอะไปหน่อยค่ะ

image
วุฒิภัทร พึ่งจัด
20/11/2018 16:33

ดีเยี่ยม

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
27/10/2018 13:07

ok

image
บุญญิสา กังสวิวัฒน์
22/10/2018 11:39

เนื้อหาเข้าใจง่าย แต่บางเทปถ่ายที่ครูป้อมพูดไม่จบ เช่น ตอนมีคำถามท้ายคลิป ก็ถ่ายไม่จบถึงคำถามสุดท้าย

image
อินทัช เทียนเนียม
07/06/2018 20:26

good

image
ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ
29/05/2018 06:53

good

image
แพรวา จรัญญากรณ์
18/04/2018 21:56

ขอให้ภาพในหนังสือเป็นภาพสี เเต่อาจารย์สอนดีมากครับ

image
พิชชาภา โกสินทร์ตระการ
05/02/2018 20:00

ดีมากคะ