image

PP12_60 - แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)

4,000 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
32 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • อาณาจักรสิ่งมีชีวิตและการจำแนก พืชและการดำรงชีวิต ชีวิตสัตว์ 
  • ร่างกายมนุษย์ พันธุกรรม พฤติกรรม 
  • อาหาร 
  • การเสพติด 
  • ระบบนิเวศ 
  • วิวัฒนาการ
จำนวนม้วน
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(1/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(2/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(3/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(4/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(5/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(6/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(7/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(8/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(9/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(10/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(11/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(12/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(13/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(14/15)
PP12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(15/15)
PS12-แข่งขันระดับประถม ชีวะ (60)(16/16)
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
กานต์สิริ พรหมทอง
12/08/2019 13:37

ความรู้แน่นมากแล้วก็ฮามาก555

image
อชิรญา บุตรวงศ์
25/07/2019 13:36

5

image
พรรณพัชร ปทุมสูติ
29/06/2019 20:50

'

image
ณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ์
12/04/2019 09:10

ดีมากค่ะ

image
ภวิศโภคิน ณฐบุญพิศุทธิ์
28/03/2019 09:14

D

image
วริษฐา กาญจนธัญลักษณ์
17/02/2019 10:48

สอนดีมากๆเลยคะ

image
ปณิชญา โล่ห์เลขา
09/02/2019 21:04

เยี่ยมมาก

image
เศรษฐวิชญ์ จิตต์การุณย์
31/12/2018 19:44

สุดยอด

image
นิรัชพร วรรณะ
11/12/2018 20:53

ดีมากค่ะ

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
12/10/2018 10:56

สอนสนุกดีครับ

image
แพรวา จรัญญากรณ์
07/08/2018 16:32

อาจารย์สอนดีมาก แต่ขอภาพสี

image
ด.ช.ปีติภัทร ธเนศวร
25/07/2018 18:13

sfklfsl;fa;skdfd

image
รพีพงศ์ อภิรัตน์วรากุล
22/05/2018 14:01

very good

image
วุฒิภัทร หวังวัชรกุล
19/04/2018 13:56

ดีมากกกกกกกกกก verygooddddddd

image
ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ
11/04/2018 11:47

krupom goooooooooood

image
เบญญาภา ตันติมาภรณ์
28/03/2018 13:12

ดี

image
พรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
30/11/2017 20:17

เป็นคอร์สที่ดีมากเลยครับ

image
จิรัฏฐ์ บุนนาค
19/11/2017 09:52

good

image
นวิยา ดีจักรวาล
13/08/2017 12:59

ดีค่ะ

image
ณฐกร เตชะพงศธร
28/07/2017 20:14

ok