image

PP11_60 - แข่งขันระดับประถม เคมี (60)

4,800 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
34 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • สมบัติของสาร, อะตอม ตารางธาตุ, โมเลกุล, ไอออน และสัญลักษณ์นิวเคลียร์และการนำไปใช้ประโยชน์
  • การจำแนกสารโดยใช้สมบัติทางเคมี และกายภาพ, การแยกสาร, ธาตุและสารประกอบ, การเปลี่ยนแปลงสาร
จำนวนม้วน
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(1)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(2)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(3)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(4)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(5)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(6)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(7)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(8)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(9)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(10)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(11)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(12)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(13)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(14)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(15)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(16)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(17)
แข่งขันระดับประถม เคมี (60)(18)
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
แพรวา จรัญญากรณ์
17/11/2018 16:19

xxx

image
จิรัฏฐ์ บุนนาค
19/09/2018 20:44

l,k

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
30/06/2018 13:24

เรียนสนุก เข้าใจง่ายมากๆครับ

image
ปีติพัฒน์ อภิชนกิจ
03/05/2018 09:50

good

image
ดช.อภิวัฒน์ ตั้งบูชาเกียรติ
24/04/2018 08:02

4

image
นวิยา ดีจักรวาล
31/01/2018 14:55

good

image
ธัทเดช กัลยพฤกษ์
05/12/2017 14:20

very good

image
วรพงศ์ แก้วสว่าง
17/10/2017 10:08

ดีมากครับ

image
ณฐกร เตชะพงศธร
09/08/2017 22:18

ดีครับ