image

PP16_60 - ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบสอง) (60)

2,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
16 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 4 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • สรุปเนื้อหาพร้อมทำโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังกว่า 10 ปีครบทุกบท 
  • เพิ่มเติมโจทย์พิเศษเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ 
  • เน้นวิเคราะห์โจทย์เชิงลึกตามแนวข้อสอบ สสวท. (รอบสอง) ปีล่าสุด

จำนวนม้วน
PP16-ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์(รอบสอง)(60)(1/8)
PP16-ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์(รอบสอง)(60)(2/8)
PP16-ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์(รอบสอง)(60)(3/8)
PP16-ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์(รอบสอง)(60)(4/8)
PP16-ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์(รอบสอง)(60)(5/8)
PP16-ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์(รอบสอง)(60)(6/8)
PP16-ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์(รอบสอง)(60)(7/8)
PP16-ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์(รอบสอง)(60)(8/8)
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัชภัค คนใจซื่อ
23/03/2019 21:24

ได้ความรู้สำหรับการสอบสสวท.

image
วีรินทร์ เอกอนันต์กุล
18/01/2019 17:30

ดีมากค่ะ

image
เด็กหญิงพนิวัติดา บุญมา
01/01/2019 14:11

สอนดีค่ะ

image
สุณิชญา เจริญชัยเดช
01/01/2019 11:13

คูรป้อมควรเปลื่ยนแบบกระดานการสอนแบบนี้มันไม่โอเค แต่เรียนก้หนุกดีคะะะะ

image
ภัทรวดี หนูปลอด
05/12/2018 10:18

12345678910

image
รพีพงศ์ อภิรัตน์วรากุล
26/05/2018 08:00

VERY GOOD KRUB.

image
ทีฆภัฏ ทรัพย์รวงทอง
01/03/2018 19:59

Like

image
อติกานต์ ชุติมากุล
19/01/2018 20:31

ok

image
ทยากร สุวานิช
19/01/2018 19:45

เย้

image
เตชินท์ เพชรประวัติ
18/01/2018 18:49

ดีมากครับ

image
เตชิน เสรีวิสุทธิพงศ์
16/01/2018 19:30

bf

image
ธีริศรา ตันสกุล
16/01/2018 15:36

-

image
กิรรา ว่องนิติธรรม
16/01/2018 10:11

ครูสอนได้ดีค่ะ

image
ผลิตโชค พนมวงศ์ตะวัน
15/01/2018 16:16

good

image
พร้อม ประดิษฐกุล
08/01/2018 20:14

good

image
ด.ช.ณภัทษร สุกใส
06/01/2018 19:33

เป็นคอร์สที่ดีครับ

image
กฤชตฤณ โอฬารรักษ์
04/01/2018 20:22

good

image
ณฐกร เตชะพงศธร
04/01/2018 14:34

good

image
ดญ.นภัสวรรณ พันธ์ไพโรจน์
30/12/2017 08:26

ครูสอนเข้าใจ สนุก แต่เด็กในห้องสดเสียงดัง แล้วก็การบ้าน เยอะ

image
ภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ
25/12/2017 11:18

ดีเเละสนุกครับ

image
เสฎฐวุฒิ โกสินทร์ตระการ
27/11/2017 17:40

ดีมากครับ

image
ณฐพงศ์ วินัยชาติศักดิ์
30/10/2017 16:38

สอนดี