image

PP15_60 - ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6 (รอบแรก) (60)

4,800 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
34 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • สรุปเนื้อหาพร้อมทำโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังกว่า 10 ปีครบทุกบท 
  • เพิ่มเติมโจทย์พิเศษเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ 
  • เน้นวิเคราะห์โจทย์เชิงลึกตามแนวข้อสอบ สสวท. ปีล่าสุด
จำนวนม้วน
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(1)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(2)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(3)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(4)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(5)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(6)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(7)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(8)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(9)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(10)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(11)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(12)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(13)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(14)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(15)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(16)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(17)
ตะลุยโจทย์ สสวท.วิทย์ ป.4-ป.6(1)(60)(18)
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
เอื้อชัชญา ชาญนำสิน
01/11/2019 21:04

ดี

image
รมนปวีร์ สุนทรานุรักษ์
31/10/2019 18:51

ครูอธิบายได้ละเอียดควบคุมมากค่ะ

image
ณัฐวิทย์ พันโยศรี
27/10/2019 16:19

เป็นคอร์สที่ดีมาก สอนสนุก ได้ความรู้ในการทำโจทย์เยอะ

image
ชญาภา คล้ายแก้ว
20/10/2019 11:35

เนื้อหาดีมาก สอนดีมากค่ะ

image
ธันฐกรณ์ จิรเจริญพัฒน์
17/10/2019 16:20

ดี

image
กันต์ธร เต็งรัง
15/10/2019 21:10

ดเดกด

image
สิรวิชญ์ นาใจคง
13/10/2019 11:23

ดีมากครับ

image
เมญ่า มังกะลัง
13/10/2019 09:04

Good

image
โชติกา ไชยสิทธิ์
12/10/2019 09:55

ดีมาก บางไฟล์เสียงเบา

image
กชนิภา กาลธิยานันท์
11/10/2019 10:21

สอนดีมากเลยค่ะ

image
ปวรวรรณ คำภูลา
03/10/2019 20:43

สอนดีมากค่ะ พี่สอนเข้าใจดีค่ะ

image
วริษฐา กาญจนธัญลักษณ์
29/09/2019 10:33

สอนดีสุดยอดมากมากเลยค่ะ

image
ด.ช. กฤตภาส สีหาบุญนาค
23/08/2019 18:31

ดีมากค่ะ

image
สรวิชญ์ ศรีสร้างทอง
27/03/2019 17:49

ดีมากค่ะ

image
ด.ญ.กุลปริยา กุคำอู
26/12/2018 13:52

ดี

image
PATARATHORN PHAISAKAMAS
23/12/2018 21:06

good

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
30/11/2018 10:44

ok

image
ดช.อภิวัฒน์ ตั้งบูชาเกียรติ
27/11/2018 20:14

ครูป้อมสอนเร็วไปหน่อย

image
ญาดา แซ่เตียว
06/11/2018 22:10

คุณครูอธิบายได้เข้าใจดีค่ะ

image
ด.ช.ศิวกร อัศสานึก
05/11/2018 19:59

ครูป้อมสอนดีมากครับ เนื้อหากระชับ เข้าใจในคำตอบได้ง่าย ชัดเจน สอนดีมากครับ

image
ภาสินี ชวนอุดม
31/10/2018 19:54

good

image
อชิรญา บุตรวงศ์
29/10/2018 19:34

ดี

image
จิรชาติ ศรีเมือง
26/10/2018 21:46

Couseนี้ให้ความรู้แก่ผมในการนำไปสอบ สสวท.

image
นิรัชพร วรรณะ
25/10/2018 22:15

ดีมากค่ะเรียนเข้าใจง่ายเนื้อๆจริงๆค่ะและถ้าจะให้ดีมากกว่านี้ครูป้อมลดราคาค่าคอร์สเรียนให้ด้ววยนะคะซื้อหลายคอร์สแล้วค่ะ

image
ปัญญ์พิพัฒ สุวรรณพานิช
25/10/2018 18:59

สนุกครับ

image
ธันย์นิชา จรัสโสภาพัฒน์
19/10/2018 07:19

สอนเข้าใจดีค่ะ

image
ด.ช.กิตติกร สังขภิญโญ
07/10/2018 19:49

ดีมากครับ

image
ด.ญ.ชัญญา ถิระพัฒน์กุล
24/09/2018 12:50

เป็นประโยชน์มากค่ะ

image
ธรรศ กมลานนท์
20/09/2018 20:44

ชอบครูป้อมครับ

image
เด็กหญิงพนิวัติดา บุญมา
09/09/2018 13:12

5

image
ภัควลัญชญ์ จันทรา
07/09/2018 08:27

ชอบ

image
ภัทรวดี หนูปลอด
26/08/2018 20:00

ดีมากกกก

image
ปัญญ์ สุวรรณ
26/08/2018 09:15

เล่าเรื่อง-สนุก สอน-เนื้อหาแน่น

image
ปัณณ์ ตันพาณิชรัตนกุล
14/08/2018 20:05

สนุกมากมากค่ะ

image
วีรินทร์ เอกอนันต์กุล
30/07/2018 10:52

เข้าใจง่าย สนุก

image
พรรณพัชร ปทุมสูติ
16/06/2018 13:25

ดีค่ะ

image
ธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย
23/04/2018 22:11

สุดยอด

image
นภัสนันท์ เงินบำรุง
06/03/2018 18:33

ดีมากๆเลยค่ะ

image
ภัทรภร อ่อนศรี
18/01/2018 18:27

kkkk

image
ชนาธิป ภคนันทานนท์
18/01/2018 10:06

ชอบครับ

image
วุฒิภัทร พึ่งจัด
26/12/2017 17:47

ดีมาก

image
ธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ
23/12/2017 09:34

ตรงมาก

image
บุญญิสา กังสวิวัฒน์
16/12/2017 09:50

ดีแต่อายุคอร์สน้อยไป

image
ธีริศรา ตันสกุล
19/11/2017 15:24

ดีค่ะ

image
สุกาญจน์ดา อินนุรักษ์
13/11/2017 11:04

ดีค่ะ

image
รังสิมันตุ์ อริยสุนทร
09/11/2017 17:20

สนุกมาก

image
แพรวา จรัญญากรณ์
06/11/2017 20:18

-

image
ณฐมน วังสุข
06/11/2017 18:40

เป็นคอร์สที่ดีมากๆค่ะ เรียนรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยค่ะ ตอนแรกๆก็สอนไปช้าๆ หลังๆนี่ก็เร็วนะคะ แต่ก้เรียนได้ค่ะ สอนสนุกด้วย มีเรื่องเล่าตลอด เป็นคอร์สที่สอนสนุกจริงๆค่ะ

image
กัลยกร ก่อผล
05/11/2017 20:41

5

image
พิรญาณ์ โกสัจจะ
05/11/2017 10:23

คอร์สโอเคนะคะ แต่การเรียนออนไลน์อาจจะยังไม่เหมาะกับบ้านพี่ เพราะบ้านไม่ได้อยู่ในเมือง สัณญาน internet ไม่ดี

image
จินดาภา กลิ่นกลาง
02/11/2017 12:25

Good

image
ณิชาณีย์ ตันติสันติสม
01/11/2017 21:24

ดี

image
เบญญาภา ตันติมาภรณ์
01/11/2017 19:37

55553

image
ภชารัตน์ โตรณ
31/10/2017 20:52

good

image
รวิชญ์ จิรพจนานนท์
30/10/2017 20:50

ดีมาก

image
เพชรชมพู เพียราธิสิทธิ์
30/10/2017 18:33

ครูป้อมสอนดีมากๆ ค่ะ

image
ชาคริยา พลอยดี
28/10/2017 12:59

-

image
กฤตเมธ อังกูลภักดีกุล
27/10/2017 11:10

สอนดีมากครับ

image
เสฎฐวุฒิ โกสินทร์ตระการ
26/10/2017 16:52

ดีมากครับ

image
ณภัทร วรธนโชติ
22/10/2017 20:07

:)

image
ศุภกรณ์ รุ่งฤทธิศักดิ์
18/10/2017 15:15

ดีครับผมชอบมาก

image
นวพร จันทะเพชร
17/10/2017 15:58

ดีมากคะ

image
ปิยังกูร บุญศรี
15/10/2017 16:48

ok

image
ด.ช.ภูพิวัฒน์ อัศวพฤฒินันท์
15/10/2017 15:38

ครูป้อมสอนดีมากครับ

image
วุฒิภัทร หวังวัชรกุล
14/10/2017 19:31

สอนดีมากๆครับ

image
ดช.ชยณัฐ ศรีสากล
14/10/2017 16:43

5

image
ปิ่นมนัส จรรยงค์
04/09/2017 18:20

สอนดีมากค่ะ ครูช่วยเก็บตกสิ่งที่กวดวิชาอื่นสอนไม่เท่า ทำให้ช่วยทำข้อสอบได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

image
สุทธวิชญ์ พงศ์หล่อพิศิษฏ์
30/08/2017 20:20

ดีมากครับ

image
กุลปภา จิรัปปภา
13/08/2017 05:08

ดีมากกกกกกก