image

SO05_63 - ม.1 ภูมิศาสตร์ (63)

3,300 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
14 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 5 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลา / ภูมิศาสตร์ประเทศไทย / ทวีปเอเชีย / ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย / ภัยธรรมชาติและการระวังภัย / เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / พฤติกรรมการบริโภค / สถาบันการเงิน / เศรษฐกิจพอเพียง / พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/14 เรียนได้วันที่ 20/06/2020
ม้วนที่ 2/14 เรียนได้วันที่ 27/06/2020
ม้วนที่ 3/14 เรียนได้วันที่ 04/07/2020
ม้วนที่ 4/14 เรียนได้วันที่ 11/07/2020
ม้วนที่ 5/14 เรียนได้วันที่ 18/07/2020
ม้วนที่ 6/14 เรียนได้วันที่ 25/07/2020
ม้วนที่ 7/14 เรียนได้วันที่ 01/08/2020
ม้วนที่ 8/14 เรียนได้วันที่ 08/08/2020
ม้วนที่ 9/14 เรียนได้วันที่ 15/08/2020
ม้วนที่ 10/14 เรียนได้วันที่ 22/08/2020
ม้วนที่ 11/14 เรียนได้วันที่ 29/08/2020
ม้วนที่ 12/14 เรียนได้วันที่ 05/09/2020
ม้วนที่ 13/14 เรียนได้วันที่ 12/09/2020
ม้วนที่ 14/14 เรียนได้วันที่ 19/09/2020
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
วรัชยา สิทธิสุวรรณ
19/12/2019 16:55

เรียนเข้าจดีมากเลยค่ะ

image
พิชย์ญา หวังธำรงค์วิทย์
30/10/2019 21:09

fascinating

image
ชณิตา ก่อเกียรติเจริญ
18/10/2019 16:01

ทำให้มีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้น

image
สุทธศิลป์ คุณมงคลวุฒิ
03/10/2019 17:43

good

image
พัทรดา ทัศไนยเธียรกุล
03/10/2019 15:16

ดี

image
กรวิชญ์ ภาคทวี
16/09/2019 20:25

ดีมากครับ

image
วิบูรน์พันธ์ ปรีชาตั้งกิจ
09/09/2019 18:35

good

image
ณฐกร พลหินกอง
16/08/2019 18:51

ดีมาก

image
ยุทธการ อินน้อย
13/08/2019 20:01

ดี

image
อานนท์ เมตตานี
05/08/2019 21:39

ดีมาก

image
รเนศณัฏฐ์ ภู่ทรัพย์ชยทัต
16/05/2019 12:48

g-hk.0'jkp

image
ชวิญา ชัยยะมงคล
23/04/2019 16:36

uyhguy

image
ณิชารีย์ สุวรรณมโน
22/03/2019 18:21

j

image
จิณห์นิภาดา ธนาพิบูลพงศา
18/03/2019 22:58

good

image
อนพัทย์ ด่านจิระมนตรี
19/02/2019 10:50

อาจารย์สอนสนุกมาก

image
ทองธารา คุณาเสงี่ยมพร
12/12/2018 13:00

-

image
รวิษฎา เลาอโศก
25/11/2018 18:37


image
นันท์ภัส แก้วทอง
19/11/2018 19:30

ดีค่ะ สรุปเนื้อหาได้เข้าใจและมีแบบฝีกหัดทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

image
ธนกร จิตต์จรูญ
24/10/2018 14:26

ดี

image
โยธิน ศรีนุติทรัพย์
22/10/2018 09:54

ดี

image
ด.ญ.กานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์
20/10/2018 15:30

สอนดี สอนเข้าใจมากค่ะ สนุกค่ะ เรียนแล้วไม่เครียดค่ะ

image
วาสนานันท์ จันทร์ทอง
29/09/2018 21:29

-

image
ชัยวัฒน์ ชาครโกวิทย์
16/09/2018 10:01

สอนดี

image
ภวิศโภคิน ณฐบุญพิศุทธิ์
11/09/2018 19:59

ดี

image
ชนัญฐ์ชิดา ห้าวหาญ
18/08/2018 20:47

เนื้อหาดี ทำให้เข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น มีเทคนิคที่ช่วยในการจำบทเรียนได้ดีมากขึ้นอีกค่ะ

image
สังขกร สังข์เทพ
14/02/2018 19:09

เปนคอสที่ดีเพราะเข้าใจง่ายและไม่น่าเบื่อ

image
Poomjai Boonthumchoy
20/01/2018 10:53

...

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00