image

TH11_61 - ม.1 ภาษาไทย เทอม 2 (61)

3,100 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
23 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 7 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
* ควรผ่านคอร์ส พื้นฐานหลักภาษามัธยม มาก่อน

รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ , สัตวาภิธาน , ผู้ชนะสิบทิศ , โคลงโลกนิติ , แม่ศรีเรือน , เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว , 
นิทานสุภาษิต , เบญจวิวิธวรรณ , กาพย์ฉบัง ๑๖ , กาพย์ยานี ๑๑ , ราชาศัพท์ , การเขียนจดหมาย , การอ่านข่าว , คำนาม , 
คำสรรพนาม , สะกดคำ , ชนิดของคำ ๗ ชนิด , การสร้างคำ ๕ ชนิด , การย่อความ , กลอนบทละคร , ระดับภาษา ,
สำนวน - สุภาษิต , ภาษาถิ่น , พจนานุกรม , ประโยคเดียว / รวม / ซ้อน , จับใจความ , เรียงความ , สรุปใจความ ,
โคลงสี่สุภาพ , ไวพจน์

จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/15
ม้วนที่ 2/15
ม้วนที่ 3/15
ม้วนที่ 4/15
ม้วนที่ 5/15
ม้วนที่ 6/15
ม้วนที่ 7/15
ม้วนที่ 8/15
ม้วนที่ 9/15
ม้วนที่ 10/15
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ด.ญ.กานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์
01/04/2019 16:41

คุณครูสอนเข้าใจ สอนดี ทำให้เข้าใจในเรื่องที่ไม่เข้าใจมากขึ้นค่ะ

image
ณุวดา เนืองนิตย์
29/03/2019 14:29

สอนดีมากๆค่ะ

image
ด.ช.ภีมพัฒน์ พิพัฒน์วสุธร
25/03/2019 15:26

ดีมาก

image
ชัยวัฒน์ ชาครโกวิทย์
27/01/2019 10:01

สอนดีเข้าใจง่าย

image
ภาวิต จันทร์แสง
23/10/2018 12:11

.../..............

image
เดชาธร สมใจ
17/10/2018 18:22

6t cccc6t