image

PP22_612 - ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61)

4,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
30 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 6 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • เก็งข้อสอบเข้า ม.1 วิเคราะห์แนวข้อสอบที่ออกบ่อย 
  • เพิ่มเทคนิคการทำข้อสอบได้รวดเร็วและแม่นยำ
  • ฝึกโจทย์การคิดเชิงวิทยาศาสตร์แนววิเคราะห์โจทย์ยาก ทั้งข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบใหม่มากกว่า 1,000 ข้อ
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/15
ม้วนที่ 2/15
ม้วนที่ 3/15
ม้วนที่ 4/15
ม้วนที่ 5/15
ม้วนที่ 6/15
ม้วนที่ 7/15
ม้วนที่ 8/15
ม้วนที่ 9/15
ม้วนที่ 10/15
ม้วนที่ 11/15
ม้วนที่ 12/15
ม้วนที่ 13/15
ม้วนที่ 14/15
ม้วนที่ 15/15
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ณัฐนันท์ เจนกิตติวัฒนา
20/11/2019 20:17

คอร์สดีมากครับสอนให้ผมได้รู้อะไรที่ไม่รู้มากขึ้น ขอบคุณครับ

image
พรรณพัชร ปทุมสูติ
25/10/2019 13:18

GOOD

image
กชกร แสงกล้า
28/03/2019 08:47

อาจารย์สอนดีมากค่ะ

image
ตะวันบูรพา ทองต้ง
24/03/2019 09:06

ดี

image
เบญญภา มุทาปรีชากุล
08/03/2019 09:03

4

image
กนกวลี จันศรี
07/03/2019 05:14

สอนดีมากๆ

image
วีรภัทร ลีพิบูลย์สวัสดิ์
03/03/2019 20:50

.,,

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
03/03/2019 19:31

สอนสนุกดีครับ

image
พิธิวัฒน์ มั่นเดชวิทย์
03/03/2019 09:00

good

image
ปภังกร อังศุไพศาล
25/02/2019 15:32

good

image
กัญญาภัค ศรีชูวงศ์
11/02/2019 18:29

ดีมากกก

image
ด.ช.กิตติกร สังขภิญโญ
06/02/2019 17:07

ดีมากครับ

image
ก้องกิดากร จันคนา
06/02/2019 11:35

เรียนสนุก ได้ความรู้ใหม่ๆครับ

image
กนกรดา เอี่ยมสอาด
05/02/2019 19:07

hjhhhh

image
วาริน กลีบบัว
10/01/2019 19:27

ดีมากครับ ดูทุกวันหลังเลิกเรียนครับ

image
ณภัทรสรวง แสงสว่าง
07/01/2019 20:21

สอนเข้าใจครับ

image
ชัญญาพัชร์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
05/01/2019 10:44

good

image
ปรัชญ์วิรุฬ เพทัย
01/01/2019 17:37

gpujp,

image
ภากร มูลสิน
31/12/2018 09:15

fair

image
ปัณณวิชญ์ อึ้งจุติวงศ์
30/12/2018 19:42

คอร์สเรียนสอนดี ระบบสะดวกดีมาก

image
ณภัทร สุทธิศรี
28/12/2018 20:09

this course give me more knowledge

image
จิรโรจน์ วิรัชพงศานนท์
11/12/2018 08:40

good

image
พรชนก พัฒนขจร
23/10/2018 14:50

เป็นคอร์สที่ดีเเละสนุกมากค่ะหนูชอบมากค่ะ

image
ชัยนันท์ จีระศิริ
28/09/2018 21:50

ครูป้อมสอนดีมาก อธิบายเข้าใจดีมากครับ

image
ณฐนันท์ ตัณฑวณิช
08/03/2018 13:24

ได้รับความรู้มากมาย

image
ด.ช.นิธิฤทธิ์ ทุมดี
08/03/2018 08:39

จอมันไม่เต็ม อีกข้างนึงจดไม่ได้