image

HH01_04 - ภาษาจีนมาตรฐาน 4

3,600 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 5 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 200 คำ
 • การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น
 • ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์
 • ระดับการศึกษา ผลการศึกษา
 • อาชีพ สถานที่ทำงาน
 • ประเทศ สัญชาติ ภาษา
 • การวางแผนท่องเที่ยว
 • การฉลองวันเกิด
 • การให้ของขวัญ
 • คำอวยพรในวาระต่างๆ
 • การแสดงความถ่อมตัวเมื่อได้รับคำชม
 • การสะกดเสียงพินอินในระดับที่เข้มข้นขึ้น

ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การใช้คำต่างๆ
  • 应该 (ควรจะ / น่าจะ / สมควร)
  • 会、能、可以 (เป็น / สามารถ / ได้)
  • 有点儿 (เล็กน้อย)
  • 还可以 (พอใช้ได้ / พอไหว)
  • 记得 (จำได้ว่า)
  • 几、多少 (กี่ / เท่าไหร่)
  • 长得 (เพื่อบ่งบอกรูปร่าง หน้าตา สติปัญญา)
 • การใช้โครงสร้างต่างๆ เช่น
  • 先...然后...最后... (ก่อน...จากนั้น...สุดท้าย)
  • 先...再... 最后... (ก่อน...ค่อย...สุดท้าย)
  • 太...了 (...จังเลย )
  • 虽然...但是 (ถึงแม้ ...แต่...)
 • ความแตกต่างระหว่าง 语言 / ...文/ ...语/ ...话
 • การใช้ลักษณะนาม (量词)
 • การใช้โครงสร้างซ้ำคำกริยา (动词重叠) เพิ่มเติม
 • การตั้งคำถามแบบ 正反疑问句

จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/10
ม้วนที่ 2/10
ม้วนที่ 3/10
ม้วนที่ 4/10
ม้วนที่ 5/10
ม้วนที่ 6/10
ม้วนที่ 7/10
ม้วนที่ 8/10
ม้วนที่ 9/10
ม้วนที่ 10/10
image ผู้สอน
หงหล่าวซือ
เป็นคนเชื้อสายจีน สัญชาติฝรั่งเศส จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Université de Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส ด้านกฎหมาย (Droit et Science Politique)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
มงคล จิรพรทวีกุล
17/05/2019 13:31

อาจารย์สอนได้ดีมาก ความรู้ท่านสูงมาก เนื้อหาที่ทำออกมาสอนทำได้ยอดเยี่ยมมากๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00