image

PP09_61 - แข่งขันระดับประถม ทักษะกระบวนการ (61)

4,500 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
32 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 7 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
รายละเอียดคอร์ส
  • ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
  • องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  • วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ 
  • เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
  • เน้นฝึกการคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/16
ม้วนที่ 2/16
ม้วนที่ 3/16
ม้วนที่ 4/16
ม้วนที่ 5/16
ม้วนที่ 6/16
ม้วนที่ 7/16
ม้วนที่ 8/16
ม้วนที่ 9/16
ม้วนที่ 10/16
ม้วนที่ 11/16
ม้วนที่ 12/16
ม้วนที่ 13/16
ม้วนที่ 14/16
ม้วนที่ 15/16
ม้วนที่ 16/16
image ผู้สอน
ครูป้อม
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. (กำลังศึกษา)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
กานต์สิริ พรหมทอง
02/05/2019 15:22

คอร์สนี่ดีมาก

image
ณัฐธภัสสร ผลสวัสดิ์
07/11/2018 20:17

lkkkkk

image
วุฒิภัทร พึ่งจัด
20/07/2018 16:44

5

image
ด.ญ. จิรัชฐา หวง
26/04/2018 18:24

ในบางช่วง ครอสนี้ เสียงเบามากค่ะ ส่วนครอสอื่นที่ผ่านมา เสียงดังฟังชัดดีค่ะ

image
ด.ช.กิตติกร สังขภิญโญ
06/04/2018 11:49

ดีมากครับ

image
วุฒิภัทร หวังวัชรกุล
26/03/2018 11:28

สอนเข้าใจดีมาก

image
ศุภวิชญ์ อาภาวุฒิคุณ
26/08/2017 09:14

ดีมากครับ

image
อัครวัสส์ ไผทจินดาโชติ
26/07/2017 20:14

ดีมากๆ

image
ดญ.นภัสวรรณ พันธ์ไพโรจน์
13/07/2017 17:20

ดี สอนรู้เรื่อง เข้าใจง่าย เรียนเเล้วไม่เครียด

image
ณฐกร เตชะพงศธร
01/07/2017 08:55

ดี