image

HH01_02 - ภาษาจีนมาตรฐาน 2

3,600 บาท


จำนวนชั่วโมงเรียน
20 ชั่วโมง 0 นาที แถมฟรี 5 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนวันเรียน
180 วัน
เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 110 คำ
 • คำบอกช่วงเวลา
 • คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน (เพิ่มเติม) เช่น ลางาน ทำOT งานยุ่ง
 • มื้ออาหารและการรับประทานอาหาร เช่น ทานข้าวหรือยัง เชิญทานข้าว ขอเป็นเจ้ามือ
 • นับเลข ตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักพันล้าน การอ่านยอดเงิน
 • วิธีการอ่านตัวอักษร “一”   การแก้เสียงอ่านในรูปแบบการใช้ต่างๆ
 • การถาม-ตอบราคาสินค้า พร้อมบอกความรู้สึกถูกหรือแพง
 • การถาม-ตอบจำนวนสมาชิกในครอบครัว
 • การขอและการให้หมายเลขโทรศัพท์ การขอสาย การต่อสาย
 • กฎและการสะกดเสียงพินอินในระดับที่เข้มข้นขึ้น

ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การใช้คำต่างๆ
 • 都 (ทั้งหมด ต่างก็)
 • 就 ≠ 才 (ก็ ≠ ถึง)
 • 要、不用 (ต้อง / ไม่ต้อง)
 • 请问 เพื่อเน้นความสุภาพในคำถาม
 • 真 (จริง) เพื่อขยาย 很 (มาก)
 • 常、常常、不常 (บ่อย / บ่อยๆ / ไม่บ่อยนัก)
 • 这样、那样、哪样、怎么样 (แบบนี้ / แบบนั้น / แบบไหน / เป็นอย่างไร)
 • การใช้โครงสร้าง 还没(有)... 呢  (ยังไม่ได้...เลย)
จำนวนม้วน
ม้วนที่ 1/10
ม้วนที่ 2/10
ม้วนที่ 3/10
ม้วนที่ 4/10
ม้วนที่ 5/10
ม้วนที่ 6/10
ม้วนที่ 7/10
ม้วนที่ 8/10
ม้วนที่ 9/10
ม้วนที่ 10/10
image ผู้สอน
หงหล่าวซือ
เป็นคนเชื้อสายจีน สัญชาติฝรั่งเศส จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Université de Bourgogne ประเทศฝรั่งเศส ด้านกฎหมาย (Droit et Science Politique)
คุ้มครองผู้ซื้อ
จะมีการคืนเงินแบบเต็มจำนวน หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้
image
ขวัญเรือน สกุลสันติพร
24/09/2019 06:58

ดีมาก

image
รังสิมา ลีอังกูร
21/03/2019 16:05

สอนเข้าใจง่าย เรียนแล้วสนุกมีความสุข

image
จอมพล รื่นภาคพระคุณ
01/03/2019 12:25

-

ติดต่อสอบถาม
pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00