สถานะนักเรียนล่าสุด วันที่ 19/08/2019 - 24/08/2019

ชื่อนักเรียน คอร์สเรียน จำนวนชั่วโมงเรียน สถานะ
ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ศิริสอน ม.3 เทอม 1 7.90 ชม. สมัครเรียบร้อย
กรกฤต หาญหริรักษ์ ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 6.14 ชม. พร้อมเรียน
จุลเทพ ศิลปานันทกุล แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60) 0 ชม. พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 2.16 ชม. พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 8.60 ชม. พร้อมเรียน
ธนกฤต พระมาลา ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 0.47 ชม. พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ม.4 B (กลศาสตร์ 2) 0 ชม. พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 0.38 ชม. พร้อมเรียน
ธัญวรัตม์ รรมเกษร ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 0 ชม. พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล English GAT the Winner 1.57 ชม. พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ 0 ชม. พร้อมเรียน
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 0 ชม. พร้อมเรียน
ภัทรินทร์ เนติรัฐกร Entrance (PAT1) (60) 0 ชม. พร้อมเรียน
รติ ทิพากรสุวรรณ (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 0 ชม. พร้อมเรียน

สถานะนักเรียนสะสม

ชื่อนักเรียน คอร์สเรียน จำนวนชั่วโมงเรียน จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด สถานะ
ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ศิริสอน ม.3 เทอม 1 22.67 ชม. 69.00 ชม. สมัครเรียบร้อย
กรกฤต หาญหริรักษ์ ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 37.63 ชม. 54.00 ชม. พร้อมเรียน
จุลเทพ ศิลปานันทกุล แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60) 5.75 ชม. 40.00 ชม. พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 8.70 ชม. 16.00 ชม. พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 9.45 ชม. 13.00 ชม. พร้อมเรียน
ธนกฤต พระมาลา ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 4.19 ชม. 107.00 ชม. พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 1.68 ชม. 45.00 ชม. พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ม.4 B (กลศาสตร์ 2) 0.42 ชม. 75.60 ชม. พร้อมเรียน
ธัญวรัตม์ รรมเกษร ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 5.70 ชม. 100.00 ชม. พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล English GAT the Winner 19.94 ชม. 42.00 ชม. พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ 5.36 ชม. 32.00 ชม. พร้อมเรียน
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 6.29 ชม. 51.60 ชม. พร้อมเรียน
ภัทรินทร์ เนติรัฐกร Entrance (PAT1) (60) 12.16 ชม. 235.00 ชม. พร้อมเรียน
รติ ทิพากรสุวรรณ (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 0 ชม. 12.00 ชม. พร้อมเรียน

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.