ค่าสมัครโครงการ

ฟรี !!


จุดประสงค์ของโครงการ

 • ตามน้องที่มีโอกาสเรียนไม่จบคอร์สมาเรียนต่อ

 • ฝึกวินัยในการเรียนของน้องๆ

 • ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการเรียนของนักเรียนมากขึ้น


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังจบโครงการ

 • เรียนจบคอร์สนั้นๆ

 • มีวินัยในการเรียนมากขึ้น

 • ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับการเรียนของนักเรียนมากขึ้น


วันที่รับสมัคร

 • นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 2019 - 8 ก.ย. 2019


วิธีการคัดเลือก

 • นักเรียนที่เข้ารวมโครงการต้องเป็นนักเรียน PLUS Educenter

 • นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการ เราจะคัดโดย

 • 1. นักเรียนที่เรียนไม่ถึง 50% ของคอร์ส

 • 2. คอร์สเรียนมีวันหมดอายุอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 3 ก.ย. 2019 - 2 ต.ค. 2019

 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ตารางด้านล่าง


วิธีการสมัคร

 • นักเรียนที่มีรายชื่อแจ้งความประสงค์เข้าโครงการได้ที่ไลน์

 • เพิ่มเพื่อน

 • โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า "สมัครโครงการตามน้องมาเรียน" พร้อมข้อมูล "Eamil หรือ Username" และ "เบอร์ติดต่อของนักเรียน"

 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโทรติดต่อนักเรียนเพื่อทำสัญญาในการเรียนกับนักเรียน

 • โดยจะแจ้งนักเรียนว่า

  นักเรียนต้องเข้าเรียนอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 4 ช.ม. โดยจะนับตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์

 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ reset วันหมดอายุ เป็นเริ่มคอร์สใหม่ในวันที่ 9 ก.ย. 2019

 • นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ถึง 4 ช.ม. จะโดนตัดสิทธิ์ (วันหมดอายุจะกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ) ทุกๆวันจันทร์เวลา 00:00:00


เงื่อนไข

 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ reset วันหมดอายุ เป็นเริ่มคอร์สใหม่ในวันที่ 9 ก.ย. 2019<

 • นักเรียนต้องเข้าเรียนอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 4 ช.ม. โดยจะนับตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์

 • นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ถึง 4 ช.ม. จะโดนตัดสิทธิ์ (วันหมดอายุจะกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ) ทุกๆวันจันทร์เวลา 00:00:00


รายชื่อนักเรียนทีได้รับสิทธิ์

ชื่อนักเรียน คอร์สเรียน จำนวนชั่วโมงเรียน จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด วันหมดอายุ สถานะ
chuthasorn Mekhayai ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ 20.39 ชม. 49.00 ชม. 04/09/2019
Maysinee Pansuay Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 6.34 ชม. 42.00 ชม. 15/10/2019
Ms.Naraporn Larpcharoentavee Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 2 7.13 ชม. 36.00 ชม. 04/09/2019
Napat Pankaew ม.3 เทอม 1 4.81 ชม. 69.00 ชม. 07/09/2019
Nath Sirisaowaluk (ม.4-แยกเรื่อง) การคท.แนวตรง 0.11 ชม. 22.60 ชม. 06/09/2019
Pachlita Sirithakulpong ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 4.18 ชม. 34.00 ชม. 04/09/2019
poomipat siritachapiwat Reading ม.ต้น - (1-60) 4.35 ชม. 33.00 ชม. 31/12/9999 พร้อมเรียน
Prima Inthapiboon ม.5 เทอม 1 0.60 ชม. 105.00 ชม. 15/09/2019
Tanaphat Sraptanamun ม.4 เตรียมอุดม เทอม 2งาน พลังงาน โมเมนตัมการเคลื่อนที่แนววงกลม 0.31 ชม. 55.03 ชม. 16/09/2019
Tannanop Chakhot ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 3.96 ชม. 54.00 ชม. 26/09/2019
thanathip chonpratran (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 0.72 ชม. 12.00 ชม. 14/09/2019
TIN BOONMEE Super ป. 6 (เทอม 1+2) 0 ชม. 34.00 ชม. 11/09/2019
TIN BOONMEE วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 4 (59) 2.59 ชม. 36.00 ชม. 03/09/2019
TIN BOONMEE ไทย 2 (ป.6) (59) 0.08 ชม. 30.00 ชม. 11/09/2019
wallapa Jampatate ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 0.01 ชม. 13.00 ชม. 30/10/2019
wallapa Jampatate ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ 7.41 ชม. 49.00 ชม. 08/10/2019
WUNWANACH BOONPRANCHOO ม.ต้น 3 (ตะลุยโจทย์) 10.58 ชม. 54.00 ชม. 14/09/2019
กชนล สุนทะโรจน์ Early Grammar 1 (Early Junior) 4.46 ชม. 19.00 ชม. 30/09/2019
กชพร ธีระจินดาชล ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 9.54 ชม. 34.00 ชม. 15/09/2019
กชพรรณ ดวงปัญญาสว่าง Top Grammar 1 5.00 ชม. 32.00 ชม. 30/09/2019
กณวรรธน์ อังอนันตระกูล ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 5.12 ชม. 20.50 ชม. 01/10/2019
กนิษฐรินทร์ มงคลเสริม ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0.29 ชม. 20.50 ชม. 24/09/2019
กมลฉัตร ศรีจงใจ ม.4 เทอม 1 8.60 ชม. 82.00 ชม. 18/09/2019
กมลชนก แฉ่งสูงเนิน ม.2 เทอม 2 0.79 ชม. 47.50 ชม. 19/09/2019
กมลชนก พุฒิศรีกุล ม.6 Ent-1 (A, B, E) 10.30 ชม. 108.00 ชม. 08/03/2020 พร้อมเรียน
กมลชนก พุฒิศรีกุล ม.6 Ent-2 (C, D, F) 0 ชม. 108.00 ชม. 07/10/2019
กรกช มั่นใจอารย์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 รร.ชื่อดัง 0.86 ชม. 19.00 ชม. 14/09/2019
กรกนก ทวีศักดิ์ (ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก 2.44 ชม. 12.00 ชม. 25/09/2019
กรกนก สุขกันตะ แคลคูลัส 7.06 ชม. 42.00 ชม. 12/09/2019
กรวัชร คุปต์นิรัติศัยกุล ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 3.18 ชม. 20.50 ชม. 25/09/2019
กฤตพร เทาศิริ Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 2 0.13 ชม. 36.00 ชม. 01/10/2019
กฤตัชญ์ ทศวงศ์ชาย Advance ม.3 เทอม 1 2.11 ชม. 19.00 ชม. 28/09/2019
กฤติน ปรีดาพันธุ์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0.13 ชม. 20.50 ชม. 13/09/2019
กฤติน ปรีดาพันธุ์ ม.4 H (พื้นฐาน) 2.50 ชม. 54.00 ชม. 13/09/2019
กวินทร์นิธิ พลาญทอง ม.5 เทอม 1 24.57 ชม. 105.00 ชม. 26/09/2019
กวินธิดา ปิ่นทอง สอวน เล่ม 1 4.10 ชม. 30.00 ชม. 01/10/2019
กวิสรา พิบูลสัมพันธ์ ม.4 เทอม 1 47.65 ชม. 82.00 ชม. 13/03/2020 พร้อมเรียน
กวิสรา ศุภภิญโญพงศ์ ม.3 เทอม 1 6.48 ชม. 69.00 ชม. 12/09/2019
กวีพล ค้าเจริญยิ่ง ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 4.28 ชม. 20.50 ชม. 09/09/2019
กวีภัทร รูปสุวรรณกุล ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 0.03 ชม. 34.00 ชม. 04/09/2019
ก้องภัค พัฒนศิริ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 0.06 ชม. 13.00 ชม. 04/09/2019
กัญญาพัชร กาญจนาภรณ์ ม.1 เทอม 1 14.94 ชม. 42.00 ชม. 12/03/2020 พร้อมเรียน
กัญญาวดี อธิปฏิพัทธ์ เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) 5.63 ชม. 175.00 ชม. 29/09/2019
กันตินันท์ เอมตี่ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (61) 1.77 ชม. 20.00 ชม. 11/09/2019
กีรติ สุขสำราญ ลำดับและอนุกรม 2.30 ชม. 23.00 ชม. 13/09/2019
กีรติ สุขสำราญ ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) 0.39 ชม. 60.00 ชม. 15/09/2019
กุญช์ชญา ปรีชาญาณ ม.1 ภาษาไทย เทอม 1 (61) 6.81 ชม. 30.00 ชม. 17/09/2019
กุลจิรา ชัชวาลพาณิชย์ ม.6 Ent-2 (C, D, F) 2.66 ชม. 108.00 ชม. 09/09/2019
กุลณัฐภัทร์ สาลีพิมพ์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 2.04 ชม. 20.50 ชม. 01/10/2019
เกณิกา อิ่มถวิล ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 1.27 ชม. 20.50 ชม. 25/09/2019
เกตน์สิรี คงอินทร์ ม.5 เทอม 1 3.41 ชม. 105.00 ชม. 27/09/2019
ขจรยศ ไชยฤทธิ์ เก่งประถมปลาย 6.73 ชม. 28.00 ชม. 28/09/2019
ขวัญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ ม.4 เทอม 1 22.27 ชม. 82.00 ชม. 20/09/2019
เขมจิรัฎฐ์ เฮงสวัสดิ์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 2.97 ชม. 13.00 ชม. 04/09/2019
คชาภรณ์ โคตสิงห์ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการ 1.13 ชม. 30.00 ชม. 26/09/2019
คริมา นิทรัพย์ ม.3 เทอม 1 8.07 ชม. 69.00 ชม. 26/09/2019
จักรภัทร จำรัสบุญสม เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 3.20 ชม. 13.00 ชม. 04/09/2019
จักรภัทร บัวทองธนะการ ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 3 20.46 ชม. 57.00 ชม. 14/09/2019
จันทร์ชยาวีร์ นาคสิทธิวงษ์ ม.2 เทอม 1 1.56 ชม. 54.00 ชม. 08/09/2019
จารุพรรณ วรรณศุภ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 3.70 ชม. 16.00 ชม. 03/09/2019
จิดาภา วิจิตรกำเหนิดกุล สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 5.18 ชม. 39.00 ชม. 15/09/2019
จิดาภา ศิลุจัย ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 1.85 ชม. 20.50 ชม. 26/09/2019
จิรฐา วารุกะ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 2.23 ชม. 17.50 ชม. 17/09/2019
จิรัฐิพร พรหมเดช ม.4 H (พื้นฐาน) 2.81 ชม. 54.00 ชม. 17/09/2019
จิราพัชร์ ไวทยานันท์กุล ป.4 - ป.5 เล่ม 1 (61) 2.16 ชม. 26.00 ชม. 29/09/2019
จุฑาภัทร ทิวทอง ม.4 H (พื้นฐาน) 3.29 ชม. 54.00 ชม. 08/09/2019
เจตนิพิฐ คุ้มคง ม.4 เทอม 1 9.74 ชม. 82.00 ชม. 15/09/2019
ฉัทชนัน ชาวคอนไชย สอวน เล่ม 1 0.45 ชม. 30.00 ชม. 26/09/2019
ชกรณ์เกียรติ ปิตารังสีกุล ชีวะ ม.ต้น 9.60 ชม. 46.00 ชม. 15/09/2019
ชกรณ์เกียรติ ปิตารังสีกุล Intensive ม.ต้น 8.93 ชม. 24.00 ชม. 18/09/2019
ชคัตบดี ชัยถาวรกิจ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 5.24 ชม. 34.00 ชม. 04/09/2019
ชนกกานต์ เปรมนนท์ ม.5 เทอม 1 14.59 ชม. 105.00 ชม. 13/03/2020 พร้อมเรียน
ชนกกานต์ เปรมนนท์ Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) 11.18 ชม. 45.00 ชม. 12/03/2020 พร้อมเรียน
ชนณัทชา สินสุวรรณ คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 20.81 ชม. 64.00 ชม. 18/09/2019
ชนม์ชนก ปล้องนิราศ Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 3 5.76 ชม. 47.00 ชม. 28/09/2019
ชนมน จันทราประภาเวช ลำดับและอนุกรม 4.58 ชม. 23.00 ชม. 07/09/2019
ชนมภูมิ ทองเกิด ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 23.82 ชม. 54.00 ชม. 25/03/2020 พร้อมเรียน
ชนิกานต์ วิจิตสรัตน์ สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 8.99 ชม. 39.00 ชม. 16/09/2019
ชนิดาภา โพธิปฐม ม.4 เทอม 1 10.10 ชม. 82.00 ชม. 19/03/2020 พร้อมเรียน
ชนิดาภา วริทธิ์ธรกุล ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (61) 0 ชม. 20.00 ชม. 06/09/2019
ชยุตม์ นุตมากุล ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance 9.96 ชม. 44.00 ชม. 07/09/2019
ชลธิชา อ้อลาย ม.4 เทอม 2 เมตริกซ์ 1.92 ชม. 18.00 ชม. 26/09/2019
ชลภัทร ศรีสงคราม เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 3.29 ชม. 13.00 ชม. 04/09/2019
ชลลดา คงสุทธิ์ Grammar สรุปเข้า ม.1 0.54 ชม. 18.00 ชม. 04/09/2019
ชวิศา สังขะมนัส ม.4 เทอม 1 11.28 ชม. 82.00 ชม. 29/09/2019
ชาคริต ลิ้มรัชตามร พื้นฐานหลักภาษาประถม (61) 11.53 ชม. 26.00 ชม. 12/09/2019
ชาคริยา พลอยดี ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) 6.69 ชม. 54.00 ชม. 22/03/2020 พร้อมเรียน
ชาดา กาญจนจินดา เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม 0.11 ชม. 13.00 ชม. 04/09/2019
ชุติชนม์ มฤคสนธิ ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 22.46 ชม. 100.00 ชม. 04/09/2019
ชุติมณฑน์ โพธิศิริ ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) 0.66 ชม. 54.00 ชม. 24/09/2019
ญาณิศา ศรีวิริยรัตน์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 4.54 ชม. 20.50 ชม. 02/10/2019
ญาณิศา อินทรประเสริฐ ม.4 เตรียมอุดม เทอม 1การวัด เวกเตอร์ แนวตรงโพรเจ็กไทล์ แรง มวล สมดุล 12.91 ชม. 99.00 ชม. 24/09/2019
ญาดา จันทร์ผ่อง พื้นฐานหลักภาษามัธยม (62) 2.93 ชม. 26.00 ชม. 29/09/2019
ฐิติรัตน์ สุวิทยารัตน์ วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2 (59) 5.16 ชม. 24.00 ชม. 02/10/2019
ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0.31 ชม. 20.50 ชม. 27/09/2019
ณชนก พูลมาสิน ม.2 เทอม 1 7.19 ชม. 54.00 ชม. 21/09/2019
ณฐพล สิริกิจจานุวัฒน์ ม.3 เทอม 2 23.35 ชม. 51.00 ชม. 20/10/2019
ณฐิตา กมัณฑา เซต [หลักสูตร พ.ศ. 2561] 4.43 ชม. 22.00 ชม. 07/09/2019
ณปภัช วรพฤทธานนท์ ม.5 เทอม 1 13.01 ชม. 105.00 ชม. 17/09/2019
ณภ เรืองสงคราม ม.6 Ent-1 (A, B, E) 11.05 ชม. 108.00 ชม. 09/09/2019
ณภัทร ไทยภักดี ม.4 เทอม 2 11.91 ชม. 80.00 ชม. 08/09/2019
ณภัทร น้อยชม ม.5 เทอม 1 13.03 ชม. 105.00 ชม. 16/09/2019
ณราวุฒิ มูลเงิน Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) 6.50 ชม. 45.00 ชม. 09/09/2019
ณัชชา ชุ่มคำ (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 0.91 ชม. 12.00 ชม. 11/09/2019
ณัชชา วรังคณากุล Entrance (PAT1) 71.46 ชม. 263.00 ชม. 10/09/2019
ณัฏฐพัชร์ เอี่ยธนานนท์ Early Vocabulary 3.33 ชม. 18.00 ชม. 10/09/2019
ณัฏฐ์ไอริณ แช่มวงษ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 0 ชม. 14.00 ชม. 18/09/2019
ณัฏฐา สงสำเภา Entrance (PAT1) (60) 34.75 ชม. 235.00 ชม. 04/09/2019
ณัฐชนน ตั้งวรกุลชัย ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (61) 4.08 ชม. 20.00 ชม. 09/09/2019
ณัฐชยา สุเกตุ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 2.55 ชม. 32.00 ชม. 19/10/2019
ณัฐณิชา ประสงค์สุธน Entrance (PAT1) 57.78 ชม. 263.00 ชม. 11/09/2020 พร้อมเรียน
ณัฐณิชา เวียงทอง ม.2 เทอม 1 21.40 ชม. 54.00 ชม. 08/03/2020 พร้อมเรียน
ณัฐนันท์ จันศิริ ม.4 เทอม 1 3.31 ชม. 82.00 ชม. 21/10/2019
ณัฐนิชา ปกรณ์วิจิตร ม.4 เทอม 1 1.71 ชม. 82.00 ชม. 29/09/2019
ณัฐพล จันทร์วงค์ Entrance (PAT1) 12.41 ชม. 263.00 ชม. 07/09/2019
ณัฐยา รุ่งเรืองไทรงาม ความถนัดแพทย์ 2.82 ชม. 24.00 ชม. 28/09/2019
ณัฐสิทธิ์ สิทธิชัยพงศ์กร ชีวะ ม.ต้น 1.23 ชม. 46.00 ชม. 12/09/2019
ณิชาพัชร์ มีสวัสดิ์ (ม.5-แยกเรื่อง) ความร้อน-ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 7.35 ชม. 15.00 ชม. 28/09/2019
ณิชาภัทร ขยิ่ม ม.2 เทอม 1 5.01 ชม. 54.00 ชม. 23/09/2019
ณิชารีย์ สุวรรณมโน ม.1 เทอม 1 3.04 ชม. 42.00 ชม. 27/09/2019
ณิชารีย์ สุวรรณมโน ม.1 เทอม 2 9.13 ชม. 42.00 ชม. 02/10/2019
ด.ช.กษิดิศ พันธุ์แพร่หลาย พื้นฐานหลักภาษาประถม (61) 3.29 ชม. 26.00 ชม. 29/09/2019
ด.ช.สิรัฏฐ์ สถาวร Basic (ประถม) - (2-60) - ใหม่ 12.40 ชม. 35.00 ชม. 21/09/2019
ด.ญ.กานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์ ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 30.08 ชม. 54.00 ชม. 29/09/2019
ด.ญ.ปลายฟ้า สารรักษ์ พื้นฐานหลักภาษามัธยม (62) 8.01 ชม. 26.00 ชม. 01/10/2019
ดญ.ณัฐประภา ทรัพย์รวงทอง ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 3 7.88 ชม. 57.00 ชม. 06/09/2019
ดรุณี มาตรา ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (62) 1.24 ชม. 39.00 ชม. 13/10/2019
ตมิสา เครือแดง แคลคูลัส 8.54 ชม. 42.00 ชม. 21/09/2019
ตฤณ ไชยรัชต์ ม.3 เทอม 2 0.72 ชม. 51.00 ชม. 03/09/2019
ตฤณ ไชยรัชต์ คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 1.13 ชม. 64.00 ชม. 05/09/2019
ทักษพร พลหาร ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 3.12 ชม. 20.50 ชม. 02/10/2019
ทิตา สิริธนาคม ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 4.43 ชม. 20.50 ชม. 26/09/2019
ทิพญรัศมิ์ ศรีพรหมคำ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 5.44 ชม. 20.50 ชม. 28/09/2019
ทิพยรัตน์ บุญชาลี 9 วิชาสามัญ และ O-NET (61) 4.45 ชม. 39.00 ชม. 08/09/2019
ธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์ Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 3 7.83 ชม. 47.00 ชม. 30/09/2019
ธนพร ตรีวรพันธุ์ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 3.53 ชม. 34.00 ชม. 09/09/2019
ธนภรณ์ บุญเสวงษ์ ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance 11.73 ชม. 44.00 ชม. 29/09/2019
ธนภูมิ ศรีสุโน ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 1.24 ชม. 17.50 ชม. 12/09/2019
ธนวัต ปีเจริญ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ 4.93 ชม. 49.00 ชม. 02/10/2019
ธโนดม โสขุมา ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการ 1.87 ชม. 30.00 ชม. 04/09/2019
ธมลวรรณ ปัญญาอ้าย ติวเข้มเคมี ม.5 เล่ม 3 2.45 ชม. 57.00 ชม. 18/09/2019
ธรกร ธีระวุฒิ ม.2 เทอม 1 2.44 ชม. 54.00 ชม. 07/09/2019
ธรกร ธีระวุฒิ ติวเข้มเคมี ม.ต้น 5.67 ชม. 34.00 ชม. 30/09/2019
ธวัลรัตน์ วิชัย คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 2 - 55 1.93 ชม. 60.00 ชม. 19/09/2019
ธวัลรัตน์ วิชัย Early Vocabulary 0.13 ชม. 18.00 ชม. 29/09/2019
ธัญจิรา วิวัฒนโสภา ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 1 0.57 ชม. 48.00 ชม. 24/09/2019
ธัญญพัทธ์ ไวทยานันท์กุล Advanced Vocabulary (Vocab ขั้นเทพ) 7.05 ชม. 22.00 ชม. 01/10/2019
ธันวา สายพานวิทยา Top Vocab 1000 words 10.86 ชม. 36.00 ชม. 08/09/2019
ธันวา หอมจันทร์ Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 27.39 ชม. 42.00 ชม. 01/10/2019
ธีรวีร์ วรพัทธ์ทวีโชติ Basic (ประถม) - (2-59) 0.02 ชม. 35.00 ชม. 10/09/2019
นนทพร เสนสุข ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต 1.04 ชม. 42.00 ชม. 17/09/2019
นนทิชา แสงพงศานนท์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 0.46 ชม. 13.00 ชม. 20/09/2019
นพรดา สุวรรณนุรักษ์ ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (61) 8.29 ชม. 39.00 ชม. 08/09/2019
นภัสณัญญ์ วงศ์เทพ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 2.55 ชม. 20.50 ชม. 01/10/2019
นฤมล อี่ยมเจริญ ภาษาจีนมาตรฐาน 1 1.98 ชม. 25.00 ชม. 10/09/2019
นันท์นภัส ภุมมางกูร ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0.65 ชม. 20.50 ชม. 01/10/2019
นางสาว จิดาภา จรัสรวีโรจนื ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 8.33 ชม. 20.50 ชม. 29/09/2019
นางสาวเบญญาภา อินทรีย์ ม.4 เทอม 2 (60) 18.86 ชม. 51.00 ชม. 29/09/2019
นางสาวสุทธิดา วชิรภาษณ์ ม.6 ตะลุยโจทย์ 1 (A, B, E) 5.82 ชม. 54.00 ชม. 01/10/2019
นาย อิทธิวัตร สิทธิวงษ์ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ 5.91 ชม. 49.00 ชม. 31/12/9999 พร้อมเรียน
นายนันทวัฒน์ เหลืองภัทรวงศ์ Entrance (PAT1) 7.85 ชม. 263.00 ชม. 01/10/2019
บวรรัตน์ สุนทรส ม.4 เทอม 1 10.41 ชม. 82.00 ชม. 13/09/2019
บุญญิศา อรรถสมุทร์ สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 2 (61) 7.92 ชม. 39.00 ชม. 15/09/2019
เบญญาภา บุญสิงห์ ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 18.25 ชม. 100.00 ชม. 25/09/2019
ปกรณ์ แก้วจันทร์เหนือ ม.3 เทอม 1 17.47 ชม. 69.00 ชม. 01/10/2019
ปพน พัฒนานิจนิรันดร ม.3 เทอม 1 12.31 ชม. 69.00 ชม. 25/03/2020 พร้อมเรียน
ประวิชย์ โลหะสาร ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 4.11 ชม. 17.50 ชม. 24/09/2019
ปริตต์ สายพานวิทยา วิทยาศาสตร์ ป.6 Fundamental(พื้นฐาน) (60) 4.94 ชม. 26.00 ชม. 09/09/2019
ปริยาภัทร บุญปก ม.2 เทอม 1 1.93 ชม. 54.00 ชม. 15/09/2019
ปรียนันท์ ชัยณรงค์โลกา ฟังก์ชันตรีโกณ และ ฟังก์ชันตรีโกณมิติประยุกต์ 3.99 ชม. 33.00 ชม. 01/10/2019
ปฤษฎาภัทร หนาเเน่น ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1การเคลื่อนที่แบบหมุน ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 0.60 ชม. 60.00 ชม. 23/03/2020 พร้อมเรียน
ปวิชญา นภาพงศ์สุริยา ม.5 เตรียมอุดม เทอม 1การเคลื่อนที่แบบหมุน ซิมเปิลสมบัติเชิงกลของสาร ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 10.60 ชม. 60.00 ชม. 02/10/2019
ปัณณ์ กลแกม ม.4 เทอม 2 7.66 ชม. 80.00 ชม. 25/09/2019
ปัณณวิชญ์ พิบูลชัยสิทธิ์ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 2.22 ชม. 34.00 ชม. 08/09/2019
ปัณณวิชญ์ โล่ห์เลขา ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0.34 ชม. 20.50 ชม. 27/09/2019
ปาณภัทร อิสระวัฒนา ชีวะ ม.ต้น 11.81 ชม. 46.00 ชม. 18/09/2019
ปาณัสม์ จิตต์วิวัฒน์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 3.96 ชม. 20.50 ชม. 29/09/2019
ปาณิศา เจียรจรูญวงศ์ ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 0.06 ชม. 51.60 ชม. 09/09/2019
ปิฐิพงศ์ ทาหอม ม.5 เทอม 1 9.59 ชม. 105.00 ชม. 27/09/2019
ปุณณ์ กลแกม ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 3.17 ชม. 13.00 ชม. 27/09/2019
ปุณณภา ตั้งสุณาวรรณ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 0 ชม. 16.00 ชม. 05/09/2019
พชร ทองรอด ม.6 Ent-1 (A, B, E) 4.58 ชม. 108.00 ชม. 29/09/2019
พชรพรรณ กรรตรัย ตะลุยโจทย์คณิต ป.3 เทอม 2(Solving ป.3 เทอม 2) 0.01 ชม. 33.00 ชม. 29/09/2019
พณรส พฤกษราช ม.4 เทอม 1 15.31 ชม. 82.00 ชม. 23/09/2019
พรปวีณ์ ผ่องศรีสุข พื้นฐานหลักภาษามัธยม (61) 3.03 ชม. 26.00 ชม. 26/09/2019
พรปวีณ์ ผ่องศรีสุข ม.1 ภูมิศาสตร์ (61) 1.07 ชม. 19.00 ชม. 24/09/2019
พรลภัส แซ่ซั่ว พื้นฐานหลักภาษามัธยม (61) 4.84 ชม. 26.00 ชม. 13/09/2019
พรสุดา รักษาวงค์ 9 วิชาสามัญ 1 - (1-60) 0.25 ชม. 33.00 ชม. 19/09/2019
พัชรภรณ์ เมืองพรหม ติวเข้มเคมี ม.6 เล่ม 5 14.36 ชม. 36.00 ชม. 11/09/2019
พัตรพิมล จรรยหาญ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 0.39 ชม. 17.50 ชม. 19/09/2019
พิชชากร ตงศิริกุล ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 0.81 ชม. 16.00 ชม. 05/09/2019
พิชชากร ตงศิริกุล ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 2.36 ชม. 20.50 ชม. 30/09/2019
พิชญธิดา แช่มมณี (ม.6-แยกเรื่อง) แม่เหล็ก-ไฟฟ้า 1.56 ชม. 15.00 ชม. 10/09/2019
พิชญธิดา แช่มมณี (ม.6-แยกเรื่อง) กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 0.40 ชม. 12.00 ชม. 02/10/2019
พิชญา พรหมมินทร์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 6.92 ชม. 25.00 ชม. 11/09/2019
พิชญา อาชีพ ม.6 Ent-1 (A, B, E) 7.97 ชม. 108.00 ชม. 30/09/2019
พิชญาภา ธนธนานนท์ ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (61) 17.77 ชม. 39.00 ชม. 09/09/2019
พิชญุตม์ จิตตาณิชย์ ม.2 ภาษาไทย เทอม 1 (61) 4.16 ชม. 30.00 ชม. 25/09/2019
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ม.6 D (ไฟฟ้า) 10.72 ชม. 69.00 ชม. 31/12/9999 พร้อมเรียน
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ม.6 F (อะตอม-นิวเคลียร์) 4.16 ชม. 51.00 ชม. 24/10/2019
พิภู หวังภัทรกุล ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (61) 2.04 ชม. 39.00 ชม. 09/09/2019
พิมพ์พร มงคลชู พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 4.75 ชม. 51.00 ชม. 09/09/2019
พิมพ์พลอย ใจยืน ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 3.64 ชม. 20.50 ชม. 27/09/2019
พิริยกร คงแก้ว สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 0.55 ชม. 39.00 ชม. 18/09/2019
พิสิฐ เวียงพล สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 15.32 ชม. 39.00 ชม. 29/09/2019
พิสิฐ เวียงพล Top Grammar 1 7.82 ชม. 32.00 ชม. 29/09/2019
พีรวิชญ์ มาอยู่ดี คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 15.59 ชม. 64.00 ชม. 27/09/2019
เพชพลอยรุ้ง รัตนพันธุ์ ม.5 เทอม 2 จำนวนเชิงซ้อน 6.16 ชม. 24.00 ชม. 17/09/2019
เพ็ญพิชชา กุลดำรงวิวัฒน์ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 7.68 ชม. 32.00 ชม. 03/09/2019
เพ็ญพิชชา เข็มพิลา สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 1.84 ชม. 39.00 ชม. 02/10/2019
เพ็ญพิชชา คิดเห็น ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 2.30 ชม. 20.50 ชม. 12/09/2019
แพรลานนา ทองเกิด ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 19.49 ชม. 100.00 ชม. 02/04/2020 พร้อมเรียน
แพรวา รุ่งสุข Early Vocabulary 0.89 ชม. 18.00 ชม. 01/10/2019
แพรวา หาญสมบูรณ์เดช ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (62) 4.08 ชม. 39.00 ชม. 19/10/2019
ภริตพร เชื้อสระคู CALCULUS II ระดับมหาวิทยาลัย (Midterm) 0 ชม. 35.00 ชม. 08/09/2019
ภัควิชญ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ม.5 เทอม 1 23.42 ชม. 105.00 ชม. 13/09/2019
ภัทรนันท์ แย้มเกษร ม.1 เทอม 1 9.57 ชม. 42.00 ชม. 17/09/2019
ภัทรพล อ่ำแจ้ง ม.1 เทอม 1 5.89 ชม. 42.00 ชม. 17/09/2019
ภัทร์พิมพ์ ไชยกว้าง ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (61) 2.85 ชม. 39.00 ชม. 05/09/2019
ภิญญาพัชญ์ ตุรงค์สมบูรณ์ ม.4 เทอม 1 11.97 ชม. 82.00 ชม. 08/09/2019
ภีมพล ฉายานนท์ ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) 9.03 ชม. 60.00 ชม. 11/09/2019
ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1 (61) 12.55 ชม. 36.00 ชม. 21/09/2019
ภูวเดช เหล่าผดุงรัชกร ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 7.39 ชม. 100.00 ชม. 20/09/2019
ภูวเศษฐ์ ปาลกะวงศ์ แคลคูลัส 1.31 ชม. 42.00 ชม. 30/09/2019
มณีชญา สุวรรณชัย ม.1 เทอม 1 6.70 ชม. 42.00 ชม. 09/09/2019
มนธิชา สิงขรณ์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (61) 2.14 ชม. 20.00 ชม. 25/09/2019
มโน ศรีโพธิ์ ไทย 1 (ป.6) (60) 1.00 ชม. 26.00 ชม. 24/09/2019
มโน ศรีโพธิ์ วิทยาศาสตร์ ป.6 Fundamental(พื้นฐาน) (60) 7.72 ชม. 26.00 ชม. 23/09/2019
มุกมณี รักษ์ศรีทอง ไทย 2 (ป.6) (61) 6.54 ชม. 30.00 ชม. 27/09/2019
เมธัสธาวิน วิมลทรง เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) 53.49 ชม. 175.00 ชม. 09/09/2020 พร้อมเรียน
ยลดา พลายมี Top Grammar 1 10.19 ชม. 32.00 ชม. 16/09/2019
โยษิตา บุญส่ง ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0 ชม. 20.50 ชม. 30/09/2019
รพีพงศ์ อินทร์แหยม ม.1 เทอม 1 1.54 ชม. 42.00 ชม. 10/09/2019
รพีพงศ์ อินทร์แหยม Early Grammar 1 (Early Junior) 0.44 ชม. 19.00 ชม. 16/09/2019
รมิตา บริสุทธิ์นฤดม ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (61) 6.27 ชม. 39.00 ชม. 22/09/2019
รัชลิน ทองจันทร์ แคลคูลัส 3.11 ชม. 42.00 ชม. 05/09/2019
รัฐนนท์ รุ่งโรจน์ดี ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (61) 4.04 ชม. 39.00 ชม. 25/09/2019
รินรดา สุขพิพัฒนามงคล ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0.49 ชม. 20.50 ชม. 26/09/2019
วงศ์วิชญ ตันติมาสน์ Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 8.22 ชม. 42.00 ชม. 23/09/2019
วธูสิริ ลิ้มวัฒนา ม.4 เทอม 1 31.65 ชม. 82.00 ชม. 07/03/2020 พร้อมเรียน
วัชร์ศิรัส หอมปลื้ม วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (60) 3.78 ชม. 36.00 ชม. 15/09/2019
วัชรินทร์ ผาเจริญ ม.2 ภาษาไทย เทอม 1 (61) 0.28 ชม. 30.00 ชม. 13/09/2019
วัลย์ลิฌา ศรีนิเวศน์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (61) 0.79 ชม. 20.00 ชม. 17/09/2019
วาสนานันท์ จันทร์ทอง ม.3 เทอม 1 1.58 ชม. 69.00 ชม. 12/09/2019
วาสนานันท์ จันทร์ทอง ม.2 ภูมิศาสตร์ (61) 1.21 ชม. 19.00 ชม. 02/10/2019
วาสนานันท์ จันทร์ทอง ม.2 ประวัติศาสตร์ (61) 1.19 ชม. 19.00 ชม. 02/10/2019
วาสนานันท์ จันทร์ทอง ติวเข้มเคมี ม.ต้น 1.06 ชม. 34.00 ชม. 11/09/2019
วิชญ์ภาส วุฒิสาร เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ 0.47 ชม. 32.00 ชม. 24/09/2019
วิภาวดี พนมไพรรัตน์ CALCULUS I ระดับมหาวิทยาลัย (Final) 0.04 ชม. 43.00 ชม. 13/09/2019
ศรกฤษณ์ วรรณวงศ์ แคลคูลัส 9.57 ชม. 42.00 ชม. 01/10/2019
ศวิตา เจริญรัตน์ Top Grammar 1 8.88 ชม. 32.00 ชม. 12/09/2019
ศิริ เชื่อสำราญ เก่งประถมปลาย 3.35 ชม. 28.00 ชม. 10/09/2019
ศิริรัตน์ สู่สวัสดิ์ English เพิ่มเกรด ม.2 1.17 ชม. 33.00 ชม. 22/09/2019
ศิริวรรณ บำรุงพิพัฒนพร Entrance (PAT1) 59.35 ชม. 263.00 ชม. 09/09/2020 พร้อมเรียน
ศิริวิบูลย์ ไพทยะทัต ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 38.86 ชม. 107.00 ชม. 30/10/2019
ศุพิชชา ฉิ่งทองคำ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 5.20 ชม. 20.50 ชม. 27/09/2019
ศุภโชค วงษ์อินทร์จันทร์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 4.08 ชม. 16.00 ชม. 04/09/2019
ศุภรดา นิทรัพย์ ม.5 เทอม 2 0.02 ชม. 78.00 ชม. 25/09/2019
ศุภิสรา กังวาล Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 4.50 ชม. 42.00 ชม. 12/09/2019
สถาพร เนื้อนิ่ม ภาษาจีนมาตรฐาน 1 4.31 ชม. 25.00 ชม. 07/09/2019
สไบทิพย์ สุขล้น ม.4 H (พื้นฐาน) 7.81 ชม. 54.00 ชม. 08/09/2019
สรวิศ ศรีประดิษฐ์ Advance ม.3 เทอม 2 1.51 ชม. 19.00 ชม. 25/09/2019
สโรชา จันทพราม ม.1 เทอม 1 8.89 ชม. 42.00 ชม. 04/09/2019
สลิณา จินตวิจิต เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 1.68 ชม. 13.00 ชม. 04/09/2019
สลิลทิพย์ บุญสอน ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 0.57 ชม. 16.00 ชม. 07/09/2019
สิกาญจน์ กาญจนาภรณ์ ม.4 เทอม 1 17.43 ชม. 82.00 ชม. 07/03/2020 พร้อมเรียน
สิทธานต์ กีรติอุไร ม.5 เทอม 1 9.99 ชม. 105.00 ชม. 10/09/2019
สิทธิเดช ศิวะยุทธกิจ ม.4 H (พื้นฐาน) 19.33 ชม. 54.00 ชม. 07/09/2019
สิริกาญจน์ ชัยณรงค์โลกา ม.3 เทอม 1 21.47 ชม. 69.00 ชม. 22/09/2019
สิริยากร ไชยถา ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) 11.27 ชม. 60.00 ชม. 11/09/2019
สิริรชา แช่มช้อย ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) 2.48 ชม. 60.00 ชม. 12/09/2019
สุชัญญา วิริยะอมรพันธุ์ Advance ม.1 เทอม 1 3.83 ชม. 16.00 ชม. 21/09/2019
สุธีกานต์ อำลอย Intensive ม.ต้น 7.04 ชม. 24.00 ชม. 16/09/2019
สุธีกานต์ อำลอย ชีวะ ม.ต้น 2.01 ชม. 46.00 ชม. 11/09/2019
สุปภาดา พูนธนางกูร ม.4 เทอม 1 21.61 ชม. 82.00 ชม. 27/09/2019
สุประวีณ์ ชัยชนะ Comprehensive Bio(กสพท, PAT2) เล่ม 3 2.25 ชม. 32.00 ชม. 08/09/2019
สุพิชญา ไพรสันต์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 3.07 ชม. 13.00 ชม. 05/09/2019
สุพิชญา มันทะ ม.3 เทอม 1 10.64 ชม. 69.00 ชม. 06/09/2019
สุรวิช วงศ์ศิริกุล ชีวะ ม.ต้น 14.04 ชม. 46.00 ชม. 19/09/2019
สุวโรจน์ มาจันทร์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 0.11 ชม. 20.50 ชม. 30/09/2019
แสงบุหรัน อัปติกานัง ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 40.59 ชม. 107.00 ชม. 24/09/2019
เหมนีย์ ลิ้มกวินวงศ์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.2 4.14 ชม. 13.00 ชม. 11/09/2019
อชิรญา บัวภาเรือง ม.1 ภาษาไทย เทอม 1 (61) 5.02 ชม. 30.00 ชม. 24/09/2019
อติกันต์ ทะนงศักดิ์สกุล แคลคูลัส 6.44 ชม. 42.00 ชม. 06/09/2019
อนัญญา สุวิทยารัตน์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 2.34 ชม. 20.50 ชม. 31/12/9999 พร้อมเรียน
อนาวิล สวัสดิ์พาณิชย์ วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1 (61) 6.14 ชม. 36.00 ชม. 28/09/2019
อภิชญา พงศ์ศรีเพียร สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 11.56 ชม. 39.00 ชม. 15/09/2019
อภิชญา อินทรวัง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 1.53 ชม. 13.00 ชม. 13/09/2019
อภินัทธ์ รันสุคนธ์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 2.80 ชม. 20.50 ชม. 27/09/2019
อรจิรา พ่วงรักษ์ ปรับพื้นฐานขึ้น ม.ปลาย 1.97 ชม. 20.50 ชม. 29/09/2019
อรสิริพิมพ์ วิจิตรปัญญา Early Grammar 1 (Early Junior) 6.25 ชม. 19.00 ชม. 10/09/2019
อริสรา ยาชำนาญ พื้นฐานหลักภาษาประถม (61) 3.09 ชม. 26.00 ชม. 31/12/9999 พร้อมเรียน
อสมาภรณ์ เอี่ยมตาล สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 1.02 ชม. 39.00 ชม. 01/10/2019
อัจจิมา จันทร์เป้า ลำดับและอนุกรม 7.97 ชม. 23.00 ชม. 11/10/2019
อัญญดา มาลัย Entrance (PAT1) 2.93 ชม. 263.00 ชม. 23/09/2020 พร้อมเรียน
อินอาม สาและ ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (61) 1.22 ชม. 39.00 ชม. 03/09/2019
อินอาม สาและ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 1.72 ชม. 25.00 ชม. 05/09/2019
อินอาม สาและ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 2.30 ชม. 32.00 ชม. 03/09/2019
อินอาม สาและ ม.3 เทอม 1 1.33 ชม. 69.00 ชม. 03/09/2019
อิสรีย์ พรทองประเสริฐ ม.2 ประวัติศาสตร์ (61) 10.00 ชม. 19.00 ชม. 14/09/2019
อุบลพร ปานขวัญ HSK5 (1) 1.22 ชม. 25.00 ชม. 25/09/2019

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.