ค่าสมัครโครงการ

ฟรี !!


จุดประสงค์ของโครงการ

 • ตามน้องที่มีโอกาสเรียนไม่จบคอร์สมาเรียนต่อ

 • ฝึกวินัยในการเรียนของน้องๆ

 • ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการเรียนของนักเรียนมากขึ้น


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังจบโครงการ

 • เรียนจบคอร์สนั้นๆ

 • มีวินัยในการเรียนมากขึ้น

 • ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับการเรียนของนักเรียนมากขึ้น


วันที่รับสมัคร

 • นักเรียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2019 - 9 ส.ค. 2019


วิธีการคัดเลือก

 • นักเรียนที่เข้ารวมโครงการต้องเป็นนักเรียน PLUS Educenter

 • นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าโครงการ เราจะคัดโดย

 • 1. นักเรียนที่เรียนไม่ถึง 50% ของคอร์ส

 • 2. คอร์สเรียนมีวันหมดอายุอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2019 - 2 ก.ย. 2019

 • ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ตารางด้านล่าง


วิธีการสมัคร

 • นักเรียนที่มีรายชื่อแจ้งความประสงค์เข้าโครงการได้ที่ไลน์

 • เพิ่มเพื่อน

 • โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า "สมัครโครงการตามน้องมาเรียน" พร้อมข้อมูล "Eamil หรือ Username" และ "เบอร์ติดต่อของนักเรียน"

 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโทรติดต่อนักเรียนเพื่อทำสัญญาในการเรียนกับนักเรียน

 • โดยจะแจ้งนักเรียนว่า

  นักเรียนต้องเข้าเรียนอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 4 ช.ม. โดยจะนับตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์

 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ reset วันหมดอายุ เป็นเริ่มคอร์สใหม่ในวันที่ 12 ส.ค. 2019

 • นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ถึง 4 ช.ม. จะโดนตัดสิทธิ์ (วันหมดอายุจะกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ) ทุกๆวันจันทร์เวลา 00:00:00


เงื่อนไข

 • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ reset วันหมดอายุ เป็นเริ่มคอร์สใหม่ในวันที่ 12 ส.ค. 2019

 • นักเรียนต้องเข้าเรียนอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า 4 ช.ม. โดยจะนับตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์

 • นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ถึง 4 ช.ม. จะโดนตัดสิทธิ์ (วันหมดอายุจะกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ) ทุกๆวันจันทร์เวลา 00:00:00


รายชื่อนักเรียนทีได้รับสิทธิ์

ชื่อนักเรียน คอร์สเรียน วันหมดอายุ สถานะ
jedsadapong sripirom HSK5 (1) 23/08/2019
LAKSANAPORN SURAWUT ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 31/08/2019
Nitit Anantachina เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 04/08/2019
nunnicha phirungkapora Advance ม.1 เทอม 2 14/08/2019
Sidapa Sura ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61) 02/08/2019
Sidapa Sura ไทย 2 (ป.6) (61) 09/08/2019
Thitsana Chottananurak ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ 13/08/2019
Waranyoo Rojpalakorn ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 02/08/2019
Wichita Sukhanonsawas ม.4 เทอม 1 28/08/2019
กมลลักษณ์ แก้วหมุด Level 1 : สรุป+ทำโจทย์ เตรียมสอบเข้าม.1 05/08/2019
กรกฤต หาญหริรักษ์ ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 08/02/2020 พร้อมเรียน
กฤษฎา วรรณวิมลสุข English GAT the Winner 02/08/2019
กัญญณัช นราวุฒิพร ปรับพื้นฐานขึ้น ม.3 02/09/2019
กาย อินทศร เก่งประถมปลาย 08/08/2019
กุลภัทร เปรมสุขใจ พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 27/08/2019
เกณิกา อิ่มถวิล ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 23/08/2019
เกณิกา อิ่มถวิล พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 22/08/2019
เขมิกา ไวพ่อค้า ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 24/08/2019
คุณภัทร รุ่งโรจน์รังสิมา เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 17/08/2019
จันทนิภา เขียวละลิ้ม 9 วิชาสามัญ และ O-NET (61) 02/09/2019
จันทิมา กะการดี ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance 23/08/2019
จิรวัฒน์ สายสิทธิ์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 28/08/2019
จิรัชยา จงคงคา ม.5 เทอม 1 05/08/2019
จิรัฏฐ์ บุนนาค แข่งขันระดับประถม ฟิสิกส์ (60) 07/08/2019
จุฑาลักษณ์ ขันขาว 9 วิชาสามัญ และ O-NET (61) 24/08/2019
จุฑาวรรณ ขจายแสง เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 14/08/2019
จุลเทพ ศิลปานันทกุล แข่งขันระดับประถม ดาราศาสตร์ (60) 31/12/9999 พร้อมเรียน
ฉัตรสุดา บุญอินทร์ Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 30/08/2019
ชญานิศ มณีเนตร ม.5 C (คลื่น-แสง-เสียง) 28/08/2019
ชญาภรณ์ รักษี เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 26/08/2019
ชนรดี ผู้อยู่สุข ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 05/08/2019
ชนิดาภา รัตนฉัตรชัย ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 30/08/2019
ชนิตสิรี พฤกษ์เจริญพันธ์ ม.5 เตรียมอุดม เทอม 2 ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก - ไฟฟ้า 06/08/2019
ชยพัทธ์ ปัทมารัตน์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 30/08/2019
ชยพัทธ์ ปัทมารัตน์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 01/09/2019
ชลิดา นันท์ธนเกษม ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 08/08/2019
ชวิศา ตันสกุล ลำดับและอนุกรม 04/08/2019
ชัญญธรณ์ อึ้งสุภาโชค ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 15/08/2019
ชัยมงคล ช่างประดับ สถิติและกำหนดการเชิงเส้น (60) 11/08/2019
ชาดา กาญจนจินดา ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (61) 25/08/2019
ชุติกาญจน์ อธิเวชสกุล อัตราส่วนตรีโกณมิติ 22/08/2019
ชุติพนธ์ พิเชษฐพันธ์ ภาษาจีนมาตรฐาน 4 10/08/2019
ชุติพนธ์ พิเชษฐพันธ์ ภาษาจีนมาตรฐาน 5 18/08/2019
ชุติพนธ์ พิเชษฐพันธ์ HSK5 (1) 17/08/2019
ชุอัยบ์ อาเเว ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 08/08/2019
โชติกา ล้อมวงษ์ English เพิ่มเกรด ม.2 24/08/2019
ญาณิศา ขาวผ่อง ม.6 Ent-1 (A, B, E) 20/08/2019
ญานิกา พรมชัย เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 19/08/2019
ญานิกา พรมชัย ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 19/08/2019
ญานิกา พรมชัย พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 26/08/2019
ฐตมน เก่งกิจการ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 09/08/2019
ฐิติภูมิ วีระเจริญ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 24/08/2019
ฐิติภูมิ วีระเจริญ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 24/08/2019
ฐิติยา อุดมวิชิตกุล พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 07/08/2019
ฐิติวัฒน์ คุ้มคง ม.2 เทอม 1 16/08/2019
ฒนวรรษ วนะบดีนิมิต พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 01/08/2019
ณชนก พูลมาสิน ติวเข้มเคมี ม.ต้น 14/08/2019
ณชนก พูลมาสิน พื้นฐานหลักภาษามัธยม (61) 01/08/2019
ณชนก พูลมาสิน ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 06/08/2019
ณฐพร ฐิตินันท์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 14/02/2020 พร้อมเรียน
ณฐพร ฐิตินันท์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 14/02/2020 พร้อมเรียน
ณดา เรืองจินดา ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 27/08/2019
ณภัทร ชูสุทธิ์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 19/08/2019
ณภัทร โภคะอุดมทรัพย์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 05/08/2019
ณภัทร โภคะอุดมทรัพย์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 03/08/2019
ณัชชา นะวะมี Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 5 02/08/2019
ณัชชา อารักษ์ แคลคูลัส 04/08/2019
ณัชชารีย์ ลือเกียรติกุล ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61) 27/08/2019
ณัชพล เลิศพินิจอมรกุล พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 27/08/2019
ณัฎฐนิช โญจนาท ม.4 เทอม 2 เมตริกซ์ 05/08/2019
ณัฏฐ์นลิน กุลมงคล เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 18/08/2019
ณัฏฐ์ไอริณ แช่มวงษ์ ม.5 เทอม 1 31/08/2019
ณัฏฐา พุทธรักษ์ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 15/08/2019
ณัฐกันต์ สนธิเดชกุล ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 06/08/2019
ณัฐชานันท์ โกศล พื้นฐานหลักภาษามัธยม (61) 15/08/2019
ณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย์ Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 2 28/08/2019
ณัฐธิดา นิมิตสุรชาติ ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 10/08/2019
ณัฐนันท์ จันศิริ ม.6 ความถนัดวิศวะ 15/08/2019
ณัฐนันท์ จันศิริ ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 21/08/2019
ณัฐนันท์ จันศิริ ม.4 เทอม 1 21/09/2019
ณัฐนันท์ ชายวงศ์ 9 วิชาสามัญ และ O-NET (61) 27/08/2019
ณัฐนา โชคบุญเจริญ ความรู้รอบตัว 07/08/2019
ณัฐพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 07/08/2019
ณัฐพร เตชะสุนทโรวาท ม.4 H (พื้นฐาน) 15/08/2019
ณัฐภัทร อยู่สามารถ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 04/08/2019
ณัฐภัสสร วรสายัณห์ ชีวะ ม.ต้น 28/08/2019
ณัฐวรา ขมประเสริฐ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 01/09/2019
ณิชาพัชร์ มีสวัสดิ์ ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันตรีโกณ ตรีโกณมิติประยุกต์ 21/08/2019
ณิชาภัทร เทพธาราทิพย์ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 05/08/2019
ณิชารีย์ เกตุลา เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 17/08/2019
ด.ช. กฤตภาส สีหาบุญนาค ม.1 เทอม 2 01/08/2019
ด.ช.ณัฐกฤช เมฆไพบูลย์วัฒนา ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 18/08/2019
ด.ช.นิธิฤทธิ์ ทุมดี ติวเข้มเคมี ม.ต้น 05/08/2019
ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ศิริสอน ม.3 เทอม 1 30/08/2019 สมัครเรียบร้อย
ดญ.สนิฎา กลั่นฤทธิ์ Intensive ม.ต้น 17/08/2019
ตฤณ ไชยรัชต์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ 03/08/2019
เตชินี วงศ์เพม ม.3 เทอม 1 10/08/2019
เตธัท จามรลักษณ์ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 24/08/2019
ทวีรัช อินทรกำแหง ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 31/08/2019
ทิพยรัตน์ บุญชาลี Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 06/08/2019
ธนกฤต พระมาลา ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 13/02/2020 พร้อมเรียน
ธนกิจ พินิจสกูล ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 03/08/2019
ธนบดินทร์ เกาะน้ำใส ม.6 Ent-1 (A, B, E) 14/08/2019
ธนภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) 06/08/2019
ธนวิชช์ ลดาวัลย์ ความถนัดแพทย์ 18/08/2019
ธนัญญา กรีแสง ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (61) 22/08/2019
ธนัญญา กรีแสง ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 19/08/2019
ธนัญญา กรีแสง ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 23/08/2019
ธนากร บัวสุวรรณ ม.5 เทอม 1 24/08/2019
ธนานันต์ นภานาถ เก่งประถมปลาย 17/08/2019
ธโนดม โสขุมา สถิติและกำหนดการเชิงเส้น (60) 05/08/2019
ธโนดม โสขุมา ม.4 เทอม 1 (60) 03/08/2019
ธวัลรัตน์ ลีลาประทักษ์ สถิติและกำหนดการเชิงเส้น 29/08/2019
ธวัลรัตน์ วิชัย ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61) 21/08/2019
ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 01/09/2019
ธัญณิชา แสนธรรมจักร สถิติและกำหนดการเชิงเส้น 12/08/2019
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ม.4 B (กลศาสตร์ 2) 31/12/9999 พร้อมเรียน
ธัญยกานต์ สุยะใหญ่ ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 14/02/2020 พร้อมเรียน
ธัญลักษณ์ พันธุ์จินดา Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 01/09/2019
ธัญลักษณ์ วิวัฒนพรพานิชย์ Entrance (PAT1) 03/08/2019
ธัญวรัตม์ รรมเกษร ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 14/02/2020 พร้อมเรียน
ธันยา สุขีพจน์ Essential ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 23/08/2019
ธีธัช ภัทรศิริกุล คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 08/08/2019
ธีรธิดา พัฒนพลศักดิ์ ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (61) 22/08/2019
น.ส.ดลธิภา สนามแจ่ม ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 03/08/2019
น.ส.ลักษิกา กำทอง เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 24/08/2019
นนทัช ชัยจำรูญพันธ์ ความรู้รอบตัว (61) 01/08/2019
นภัส เปาะทองคำ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 24/08/2019
นเรศร ศรีบุตรา ม.5 เทอม 1 เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ 01/08/2019
นันท์นภัส เทพรักษ์ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 19/08/2019
นันทิชา สุวรรณมาลี สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 17/08/2019
นางสาวเบญญาภา อินทรีย์ ม.4 เทอม 2 (60) 02/09/2019
นางสาวปวีณ์ธิดา เยี่ยมมี พื้นฐานหลักภาษามัธยม (61) 31/08/2019
โนแอล ม่าเหล็ม ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 16/08/2019
บาจรีย์ เทียนทอง เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 25/08/2019
บุญญิศา อรรถสมุทร์ สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 2 (61) 31/08/2019
บุญรัสกรณ์ บุญทอง ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 04/08/2019
บูรพา ศิริรักษ์ พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 24/08/2019
ปถพี สุวรรณเจตต์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 13/08/2019
ปภัสรา วงษ์รอด พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ 26/08/2019
ปภาวรินท์ พลายเวช ม.5 เทอม 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการ 04/08/2019
ปภาวรินท์ หลินถาวรดี ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 1 29/08/2019
ปรมะ ใจเพ็ชร (ม.4-แยกเรื่อง) การคท.แนวตรง 24/08/2019
ปราชญ์ จำรัสธนสาร ความรู้รอบตัว (61) 30/08/2019
ปรียา สุขเบญจศิริ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(60) 25/08/2019
ปรียา สุขเบญจศิริ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม 25/08/2019
ปวีณ์กร ชนะรุ่งเรือง ม.5 เทอม 2 ความน่าจะเป็น 14/08/2019
ปัณชญา ถนอมตน ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 22/08/2019
ปัณณทัต มาสันติสุข ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (60) 13/08/2019
ปัณณ์ปภพ ผลประทีปสุริยา CALCULUS II ระดับมหาวิทยาลัย (Midterm) 04/08/2019
ปิยะธิดา ช่างสุวรรณ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 05/08/2019
ปิยาพัชร ชูดวง ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 10/08/2019
ปุญญิศา ตั้งศรีเสรี ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (61) 12/08/2019
ปุญณิศา วัชรภาธร ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 11/08/2019
ปุญณิศา วัชรภาธร ติวเข้มเคมี ม.4 เล่ม 2 10/08/2019
ปุณณวิศว์ ปัทมผดุงศักดิ์ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 12/08/2019
ปุณยาพร ผลสนอง Entrance (PAT1) 05/08/2019
พชร วัชราภรณ์ Entrance (PAT1) 30/08/2019
พนัชกร ศิริเรือง พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 05/08/2019
พรนภัส คำฟู ตะลุยโจทย์เข้มข้น ป.6 สอบเข้า ม.1 (61) 07/08/2019
พรรษชล พัทธกุลพงษ์ ม.6 D (ไฟฟ้า) 03/08/2019
พรรษชล ศรีสุขเกตุ ม.1 เทอม 2 28/08/2019
พรลภัส ส่งไพศาล เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ 09/02/2020 พร้อมเรียน
พรลภัส ส่งไพศาล English GAT the Winner 08/02/2020 พร้อมเรียน
พรสิริ สิทธิเสรีประทีป ม.6 เตรียมอุดม เทอม 2ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 01/08/2019
พริมรดา ธนาคีรี วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 1 (60) 24/08/2019
พฤกษา เรืองศรี ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 24/08/2019
พลอยพัชร ทองขาวเผือก ม.4 H (พื้นฐาน) 18/08/2019
พลเอก ตั้งมั่นจิตธรรม ม.6 ตะลุยโจทย์ 1 (A, B, E) 10/08/2019
พัณณิน นิมิตรวานิช เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 04/08/2019
พัทธ์นันท์ จิรัฐิติเจริญ ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (61) 01/09/2019
พัทธนันท์ สันติรณนรงค์ Advance ม.3 เทอม 1 14/08/2019
พันธกานต์ สุขภักตร์ ม.4 เทอม 1 02/09/2019
พิชชาพร ปรมีศนาภรณ์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 27/08/2019
พิชญ์อาภา เอี่ยมคณิตชาติ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 08/08/2019
พิชญ์อาภา เอี่ยมคณิตชาติ ความรู้รอบตัว (61) 10/08/2019
พิชยา พันธุ์เสือ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 19/08/2019
พิตตินนท์ ด่านสว่าง ตะลุยข้อสอบ PAT2 ฟิสิกส์ และฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 11/02/2020 พร้อมเรียน
พิมพ์ชนก กะชา ม.1 เทอม 2 01/09/2019
พิมพ์ลดา เกลี้ยงจันทร์ ม.3 เทอม 1 24/08/2019
พีรยา ใจแจ่ม ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 03/08/2019
พีรวิชญ์ มาอยู่ดี คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 เล่ม 1 - 55 28/08/2019
พุทธิมา คำอิ่ม (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 26/08/2019
เพ็ญพิชชา เข็มพิลา (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 18/08/2019
ภัททิยา จุลบุษรา ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายเข้า ม.4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต 26/08/2019
ภัทรชุดา สุวรรณ ม.4 เทอม 2 เมตริกซ์ 16/08/2019
ภัทรพร เป้าอารีย์ ไทย 1 (ป.6) (60) 02/09/2019
ภัทรินทร์ เนติรัฐกร Entrance (PAT1) (60) 12/08/2020 พร้อมเรียน
ภาณุเมศวร์ พรพิชาอัยยา ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (61) 30/08/2019
ภานุวรรธน์ สุวรรณนาคินทร์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 15/08/2019
ภาวิช พิทักษ์กิจนุกูร ม.6 เตรียมอุดม เทอม 1ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่น เสียง แสง แสงกายภาพ 14/08/2019
ภาวิณี นามมุงคุณ พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 15/08/2019
ภาวิต จันทร์แสง ม.4 H (พื้นฐาน) 28/08/2019
ภูชิต ลิมปะพันธุ์ ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) 13/08/2019
ภูชิต ลิมปะพันธุ์ ม.1 ประวัติศาสตร์ (61) 05/08/2019
ภูตะวัน สินอาษา ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 24/08/2019
ภูตะวัน สินอาษา ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 08/08/2019
ภูตะวัน สินอาษา ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 28/08/2019
ภูริช นานัครสิน ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 22/08/2019
ภูริชญา ยงพิริยกุล ม.5 เตรียมอุดม เทอม 2 ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก - ไฟฟ้า 23/08/2019
ภูวิศ โฆษิตชุติมา ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 07/08/2019
ภูวิศ โฆษิตชุติมา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 15/08/2019
มนสิชา เจษฏจรัสพงศ์ Reading ขั้นเทพ (Advanced Reading) 30/08/2019
มัทนพร ทองแดง ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 29/08/2019
ยศกร เม็งไธสง ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (61) 08/08/2019
ยสุตมา ระพีพัฒนชลธาร ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 10/08/2019
รตา แสวงสิน (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 07/08/2019
รติ ทิพากรสุวรรณ (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 31/12/9999 พร้อมเรียน
รพีพงศ์ จำปา เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 03/08/2019
รมิดา โอวรากร พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 08/08/2019
รักษิตา จิณบุตร สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 2 (60) 02/09/2019
รินรดา วิไลพล English GAT the Winner 16/08/2019
รุจยา พรมศักดิ์ ม.6 Ent-1 (A, B, E) 22/08/2019
ลฎาภา เจริญเขตร เคมี Entrance ครบทุกเรื่อง(ภาคคำนวณ + ภาคบรรยาย) 11/08/2019
วชิรวิชญ์ กลิ่นระรื่น พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 06/08/2019
วชิรวิทย์ นิศาพฤกษาชาติ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 19/08/2019
วรกมล พิมพ์ศิริ Entrance (PAT1) 11/08/2019
วรกมล ศรีชาทุม ม.4 H (พื้นฐาน) 16/08/2019
วรนิธิ์ฐา สมปิยโชค เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 02/09/2019
วรนิธิ์ฐา สมปิยโชค ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 02/09/2019
วรรษกมล รุ่งศรี ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4 02/09/2019
วรัชยา พุฒศิริ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 15/08/2019
วรางค์ภรณ์ วัฒนวิบูลย์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 29/08/2019
วราภรณ์ ซุ้นพงศ์ Grammar สรุปเข้า ม.1 28/08/2019
วราลี โพธิ์ปั้น ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4 04/08/2019
วรินทร มากท้วม ความรู้รอบตัว (61) 08/08/2019
วริยา ชนกิจโกศล ม.5 เทอม 1 29/08/2019
วริศรา รัฐกาย ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 01/09/2019
วสุพงศ์ อู๋ (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 17/08/2019
วันวิสา เจตน์มงคลรัตน์ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (60) 02/09/2019
วาสนานันท์ จันทร์ทอง ม.2 เทอม 2 25/08/2019
วาสนานันท์ จันทร์ทอง ม.2 เทอม 1 26/08/2019
วาสนานันท์ จันทร์ทอง ชีวะ ม.ต้น 28/08/2019
วิชญาดา ชำนาญศิลป์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 02/09/2019
วิภาวรรณ วชิราชีวิน ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (61) 16/08/2019
วีรภัทร บึงจันทร์ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 11/08/2019
เวธกานต์ ศิริทีปตานนท์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 27/08/2019
เวธกานต์ ศิริทีปตานนท์ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 25/08/2019
ศรัยกร ทรัพย์สมบูรณ์ ม.5 เทอม 1 31/08/2019
ศศิรดา ประทีปภวเมธา เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 01/09/2019
ศิร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 02/09/2019
ศุภกร เจริญรื่น เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 10/08/2019
ศุภกร ปริสุทธิวุฒิพร ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 30/08/2019
ศุภกร ปริสุทธิวุฒิพร ม.5 เทอม 1 03/08/2019
ศุภวิชญ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 11/08/2019
ศุภวิชญ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 12/08/2019
ศุภาพิชญ์ ไล่สกุล ม.ต้น 1 (เวกเตอร์ การคท. แรง โมเมนต์ งาน เครื่องกล) 02/09/2019
ศุภิสรา ศรีวานิชภูมิ ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 (61) 20/08/2019
โศภิษฐา ประกอบการ ม.ต้น 2 (ความร้อน บรรยากาศ แรงลอยตัว แสง) 09/08/2019
สพัชญ์นันทน์ สุรบูรณ์กุล เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 03/08/2019
สราลี ภูทองจันทร์ (ม.5-แยกเรื่อง) ซิมเปิลฮาร์มอนิก 23/08/2019
สาธินี ดวงแก้ว ติวเข้มเคมี ม.ต้น 15/08/2019
สาริศา ครองศักดิ์ศิริ ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 (61) 27/08/2019
สาริศา ปกพัฒนกุล ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 24/08/2019
สิกาญจน์ กาญจนาภรณ์ ม.4 ติวเข้มเตมีพื้นฐาน ม.4-6 เพื่อสอบ O-net 02/09/2019
สิกาญจน์ กาญจนาภรณ์ ม.4 H (พื้นฐาน) 31/08/2019
สิทธินนธ์ เจียรพันธุ์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 26/08/2019
สิรกานต์ ธนบุญสมบัติ Entrance (PAT1) 16/08/2019
สุทธิเกียรติ สิงหาด ม.5 เทอม 1 เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ 09/08/2019
สุปวีร์ เงินยวง ชีวะ ม.ต้น 02/08/2019
สุพิชชา ดวงเนตร ม.4 H (พื้นฐาน) 20/08/2019
สุพิชชา ดวงเนตร ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 19/08/2019
สุพิชา กิจปิลันธ์กรกุล เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 21/08/2019
สุวิชาดา สุขประดิษฐ์ พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 28/08/2019
อชิรญา เมาลิทอง พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 06/08/2019
อติกานต์ ฤชุโรจน์ สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 (61) 31/08/2019
อติกานต์ แสงปฐมรัตน์ พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 25/08/2019
อนันดา เอกสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 gifted Level 3 (60) 21/08/2019
อภิสิทธิ์ สามทิศ พิชิตสังคม ม.6 Fight for University สรุปเข้มเนื้อหาทั้ง 5 สาระ (61) 02/09/2019
อภิสิทธิ์ เอี่ยมพลอย ปรับพื้นฐานก่อนเรียน Entrance 31/08/2019
อริยา อาขุบุตร ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ.(61) 18/08/2019
อริยา อาขุบุตร เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 30/08/2019
อรุษ เทียนมี (ม.4-แยกเรื่อง) บทนำ การวัด เวกเตอร์ 11/08/2019
อานนท์ สุพัฒน์ผล ตลุยโจทย์ Entrance (PAT1) 10/08/2019
อาภาภัทร เศรษฐ์ธนากร เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 01/09/2019
อาภาภัทร อัสดรนิธี (ม.4-แยกเรื่อง) การเคลื่อนที่แนววงกลม 18/08/2019
อาภาภัทร อัสดรนิธี (ม.4-แยกเรื่อง) โมเมนตัม 17/08/2019
อารดี สุรัฐชนานนท์ เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 31/08/2019
อารดี สุรัฐชนานนท์ ตะลุยโจทย์สังคมสอบเข้าต.อ (61) 30/08/2019
อิงกลิด เส็งเจริญ พิชิตสังคมสอบเข้า ต.อ.(61) 28/08/2019
อิทธิชาติ อิทธิอมรกุลชัย ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 (61) 26/08/2019
เอมิกา เหล่าอนันต์ธนา เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม (61) 06/08/2019
ฮามีดา น้อยทับทิม ม.4 A (กลศาสตร์ 1) 02/09/2019

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

pluseducenter

092-4369998

จันทร์ - เสาร์ 9:00 - 18:00

© 2019 PLUS Education Crop.